V přelomovém roce 2000 došlo i na Pražské konzervatoři k nebývalé události. Byl zde vypsán konkurz na pedagoga příčné flétny, z něhož vzešli hned tři vítězové: Lukáš Herink, Roman Novotný a Žofie Vokálková-Šrámková. Protože jsem u tohoto konkurzu byl, mohu se o něm také více rozepsat a nastínit situaci, která v té době na PK byla.

Tehdejší ředitel PK Věroslav Neuman chtěl doplnit pedagogický sbor mladými kvalitními pedagogy, kteří by už reflektovali změněnou společenskou situaci v Evropě. Proto také do poroty pozval Claru Novakovou, známou flétnistku s českými (moravskými) kořeny. A netajil se tím, že její názor bude pro něho rozhodující. Porota, v níž zasedli vedle Clary Novakové ještě ředitel PK Věroslav Neuman, tehdejší vedoucí oddělení dechových dřevěných nástrojů na PK Jiří Stárek, 1. flétnista České filharmonie a pedagog AMU Jiří Válek a já, měla nelehký úkol. Protože výše uvedení tři kandidáti byli bodově blízko sebe, rozhodl ředitel V. Neuman o přijetí všech tří. L. Herink a Ž. Vokálková-Šrámková však po několika letech odešli z vlastní vůle. Naopak Roman Novotný zůstal svému postu věrný, je pedagogem PK dodnes, tedy již přes dvacet let. A o něm bude také další pokračování našeho cyklu.

Flétnista České filharmonie, souboru Afflatus Quintet a pedagog Pražské konzervatoře Roman Novotný byl podrobně a rozsáhle představen na našem webu již 4. února 2019.

Narodil se 29. srpna 1968 v Chrudimi. V raném dětství se s oblibou věnoval zpěvu, jak sborovému, tak i sólovému.  Základní uměleckou školu v Pardubicích navštěvoval na flétnu v letech 1980 až 1982, ve třídě prof. Jaromíra Höniga, u kterého v následujících šesti letech pokračoval ve studiu na pardubické konzervatoři .

Následovala Akademie múzických umění v Praze u prof. Jiřího Válka a konkurz do České filharmonie, tehdy pod vedením šéfdirigenta Václava Neumanna. V té době již na sebe upozornil úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích. Sólově vystoupil s řadou těles, včetně Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Slovenské filharmonie, Plzeňské filharmonie, Capela Istropolitana nebo Komorní filharmonie Pardubice, pod taktovkou významných dirigentů (Václav Neumann, Gerd Albrecht, Vladimír Válek, Charles Olivieri-Munroe, Paolo Olmi, Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi, Petr Altrichter, Rastislav Štúr, Marko Ivanovič). Vystoupil sólově rovněž v Německu, Hong-Kongu i v tokijské Suntory Hall, kde se představil jako sólista v Mozartových koncertech za doprovodu Pražského komorního orchestru.

V roce 1995 založil s kolegou fagotistou z České filharmonie Ondřejem Roskovcem soubor Afflatus Quintet, který se stal zásadní muzikantskou kapitolou Romana Novotného. O dva roky později získal soubor 1. cenu v  mezinárodní soutěži ARD v Mnichově a zařadil se mezi špičková komorní tělesa evropské úrovně. V roce 2015 oslavil ansámbl 20. výročí svého působení koncerty v Rudolfinu a na festivalu Pražské jaro, natáčených Českou televizí. Vystoupil na prestižních pódiích tuzemska, Evropy, Japonska i Austrálie. V roce 1998 Afflatus  obdržel hlavní cenu Českého spolku pro komorní hudbu a v roce 2003 mu bylo toto ocenění uděleno opakovaně. V sezoně 2011/12 byl ansámbl rezidenčním souborem ČSKH.  Afflatus Quintet má na svém kontě řadu CD pro japonskou společnost Octavia Records a český Supraphon. Nahrávky souboru získaly nejvyšší hodnocení hudební kritiky.

Roman Novotný spolupracoval s harfistkou Janou Bouškovou (koncerty na mezinárodních festivalech Rheingau Sommer, Concentus Moraviae, Moravský podzim, v cyklech České filharmonie, Filharmonie Brno, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK). K jejich společným projektům patří i tři CD s hudbou světových autorů a nahrávky pro Český rozhlas.

S klavíristou Ivo Kahánkem a houslistou Jiřím Pospíchalem natočil CD s hudbou Bohuslava Martinů a jeho francouzských současníků, s Pražským komorním orchestrem album s koncerty starých českých mistrů. Pro Český rozhlas vznikla nahrávka kompletního díla českého skladatele a flétnisty Viléma Blodka (s klavíristou Martinem Kasíkem).

Na festivalu Pražské jaro 2012 uvedl Roman Novotný ve Dvořákově síni Rudolfina společně s Komorní filharmonií Pardubice v premiéře Koncert pro flétnu a orchestr „Dopis otci“ skladatele Lukáše Sommera. Byl též členem mezinárodní poroty flétnové soutěže Pražské jaro 2015.   Posledním CD projektem je komplet Sonát Františka Bendy ve spolupráci s Janou Bouškovou, Alešem Bártou a Janem Kellerem.

Roman Novotný hraje od devadesátých let na japonské flétny Muramatsu, jejichž je velkým příznivcem. Pořádal též mnoho výstav této firmy v Praze, aby byla studentům a zájemcům  představena celá řada jejich fléten od základních po špičkové zlaté modely.

Pedagogem na Pražské konzervatoři je od roku 2000, po úspěšném konkurzu na místo po dnes již legendárním pedagogovi prof. Františku Malotínovi.  Společně s výukou hlavního oboru se s oblibou věnuje výuce orchestrálních sól, kde může plně využít poznatky z více než třicetileté praxe v České filharmonii.

www.romannovotny.cz

www.afflatus.cz