Vážení přátelé, flétnisté a příznivci příčné flétny.

Vítejte na webu České flétnové asociace, z. s. Je to první a jediná organizace, která sdružuje všechny zájemce o příčnou flétnu v České republice. O hudební nástroj, který u nás má bohatou minulost. Chceme v této dobré tradici pokračovat, proto jsme založili flétnovou asociaci a věříme, že to pomůže všem příznivcům příčné flétny najít si v této organizaci své místo. A v tom vidíme i poslání naší asociace: umožnit všem, kteří o to stojí, dostupnost informací o všem, co s tímto nástrojem souvisí.

Máme u nás rozvětvenou síť základních uměleckých škol. A není mezi nimi jediná, kde by se příčná flétna nevyučovala. To je nejlepší „základ,“ na němž by mohla vyrůst stavba, kde najdou své místo profesionálové i amatéři, výkonní umělci i pedagogové, začínající flétnisté i zkušení praktici, zastánci tradice i příznivci nových trendů.

Jaké výhody přinese členství v asociaci? Předně lepší informovanost o všem, co s příčnou flétnou souvisí. Od možnosti inzerovat prodej či koupi fléten a not, přes dění v jednotlivých regionech, informace o soutěžích či kurzech, představování osobností spojených s příčnou flétnou u nás atd. Na všechny akce, které bude naše asociace pořádat, budou mít členové výrazné slevy. Chceme oslovit různé orchestry a domluvit slevy na koncerty, kde budou vystupovat např. význační flétnisté. Budeme představovat výrazné pedagogické osobnosti i mladé flétnové talenty. Možností je mnoho, bude záležet i na zájmu a iniciativě vás všech.

Tak co vy na to? Připojíte se? Nečekáme, že nás „budou miliony.“ To už tady bylo…  Zkusme něco nového. Třeba Českou flétnovou asociaci!

 


 

Předsednictvo: 

Mgr. Miroslav Lopuchovský – předseda

Kamila Cretan – propagace na ZUŠ

Lada Štěpánková Polcarová – propagace na FB

MgA. Martina Molinger, Ph.D. – regionální komunikace

MgA. Kristina Vaculová, Ph.D. – regionální komunikace

Dokumenty:

Zápis do spolkového rejstříku PDF

Stanovy ČFA, z.s. PDF