Naše škola zahájila činnost 1. 9. 2018 v areálu komplexu Kostka škol ve Vsetíně, kde do vzdělávacích činností patří mateřská škola, střední škola, vysoká škola a otevřením základní umělecké školy, tak logicky navazuje na další vzdělávání žáků. Přidala se tak k rozvoji vzdělávacích aktivit ve Vsetíně, které buduje už dvacetdevět let PeadDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

Byly otevřeny dveře žákům ve všech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

V hudebním oboru se v současnosti vyučuje hra na klavír, housle, violoncello, zobcové flétny, příčnou flétnu, saxofon, keyboard, akordeon, klasickou a elektrickou kytaru, cimbál, bicí, sólový zpěv klasický, populární, lidový a sborový zpěv.

Třída hudební nauky

Třída dechových nástrojů

Výtvarný obor nabízí jak tradiční výuku výtvarné tvorby, tak výuku keramiky a počítačové grafiky. Výuka probíhá v odborných třídách k tomuto účely moderně vybavených, disponuje výtvarným ateliérem, keramickou dílnou a speciální třídou počítačové grafiky.

Výtvarný ateliér

Počítačová grafika

Taneční obor převážně v rukou učitelky Jaroslavy Špačkové navazuje na její dlouholeté pedagogické zkušenosti v oboru.

Literárně-dramatický obor v současnosti navštěvují žáci v rozmezí 7 – 18 let, kde se zaměřují převážně na práci a dramatizaci textu, kterou následně využívají i v práci v souboru.

Taneční sál

Literárně – dramatický sál

V našem první školním roce se nám podařilo uspořádat, či se účastnit více než dvacet akcí, mezi největší patřil Novoroční a Závěrečný koncert na vsetínském zámku, představení tanečního oboru Kouzlo tance, Zahradní jarmark společně s Charitou Vsetín v rámci celorepublikové akce ZUŠ Open, kdy šlo o celodenní akci v krásném prostředí zahrady charity. Podíleli jsme se na programu Dnu dětí pro společnost Austin, hudební večer a výtvarnou dílnu připravili pedagogové v rámci akce Vsetínská noc a mnoho dalších.

Úspěšnou akcí výtvarného obou byla Pop-Artová výzva pořádaná Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně a Galerií u Březáčků. Většina našich žáků uspěla, byla vybrána k výstavě a odměněna. Vyvrcholením byla výstava „Andy Warhol a jeho vnoučata“.

Základní umělecká škola Kostka usiluje o to, aby její žáci měli pod vedením zkušených učitelů možnost pronikat do tajemství, krás a tajů umění, a aby si dokázali k umění přirozenou a hravou formou najít cestu a trvalý osobitý vztah. Kombinací klasických i moderních učebních metod je žákům umožněno postupně objevovat tvořivý potenciál, rozvíjet vlastní kreativitu a představivost.

Jako u všech součástí Kostka školy je i v uměleckém vzdělávání uplatňován individuální přístup k žákům a přizpůsobení tempa a obsahu výuky jejich talentu, možnostem, přáním a cílům.
Bližší a aktuální informace naleznete na www.kostka-umelecka.cz

Markéta Pivovarčíková a zástupkyně ředitele ZUŠ Kostka paní Kateřina Bazelová