To byl ten dlouho očekávaný den, kdy v 8.45 hod. začalo v základní umělecké škole Jana Hanuše v Praze 6 Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Začínala „dřeva,“ tedy dechové dřevěné nástroje. Pouze flétna měla svou samostatnou porotu. Ostatní nástroje (tedy hoboj, klarinet, fagot a saxofon) měly porotu složenou ze zástupců všech výše uvedených hráčů na tyto nástroje. Je tedy jasné, že flétna (tedy příčná flétna) si u nás udržuje svou dominantní úlohu mezi dechovými dřevěnými nástroji.
Přišel jsem do ZUŠ Jana Hanuše v 8.30 hod. První tři kategorie jsem poslouchal na chodbě před velkou obrazovkou. Byl tam trochu hluk, tak jsem se na IV. kategorii přesunul do malého sálku pro cca 50 lidí. S porotci jsem se pozdravil hned při vstupu do sálu a poděkoval jim za vstřícnost při zodpovězení mých otázek (viz předchozí příspěvek Tři otázky pro pět porotců). Místo MgA. J. Bystroně zasedla v porotě paní Eva Dostálová.
Organizace soutěže byla vzorná, děti měly učebny na rozehrání v blízkosti sálu a byly připravené dle časového rozvrhu. Občas musel pan předseda Petr Ries pozvat váhající soutěžící do sálu se slovy: „Nečekejte a pojďte.“ Ale řekl to vlídně, bez jakýchkoli emocí. V sále jsem slyšel IV. a VI. kategorii. V pauze mezi IV. a V. kategorií jsem byl pozván do 2. patra na výstavu fléten. Zahrál jsem si na skvělé nástroje značky Miyazawa, Powell, Haynes i Muramatsu. Výběr byl velký a nástroje výborné. Potkal jsem se i s pedagogy, kteří přijeli se svými žáky. Paní Lada Štěpánková Polcarová mě už z dálky zdravila, letmo jsem se pozdravil s Jaromírem Soukupem, déle jsem setrval v hovoru s Kristinou Vinařovou (a lákal ji do ČFA), pogratuloval svému kolegovi z Pražské konzervatoře klavíristovi MgA. Michalovi Rezkovi za citlivý doprovod Johany Kořínkové ze ZUŠ Říčany, ing. Václav Holub mi slíbil, že jeho žena (moje bývalá studentka na PK) se stane členkou flétnové asociace, paní Magdaléna Hrudová už tak vstřícná se vstupem do ČFA nebyla (ale chápu to), paní Eliška Tkadlecová se zajímala o další osud naší asociace… A já jsem všem pedagogům přál úspěch jejich svěřenců. Soutěžilo 68 flétnistů ve XII. kategoriích. Rozložení do jednotlivých kategorií bylo značně nerovnoměrné, což je vzhledem k věkové rozlehlosti (od 8 do 26 let!) pochopitelné. V poslední XII. kategorii byl jeden účastník, v VIII. kategorii (do 15. let) jich bylo 11. Také bodové hodnocení bylo dosti široké (viz výsledková listina). V porotě zasedli Mgr. Petr Ries (předseda), místo MgA. Jiřího Bystroně Eva Dostálová, dále Mgr. Kateřina Jansová, MgA. Lenka Kozderková a Mgr. Silvie Mechová. Nejvíce žáčků od jednoho pedagoga (v tomto případě od pedagožky) měla paní Magdaléna Hrudová ze ZUŠ Hradec nad Moravicí. Přivezla jich pět a všichni si odvezli 1. cenu! Velká gratulace, paní Hrudová!!! A trochu naivní otázka: „Jak Vy to děláte?“ Naivní proto, že odpověď je nasnadě: “Výborně!“

P.S. Po VI. kategorii jsem musel odejít vyučovat budoucí flétnisty na Pražskou konzervatoř. Je to nelehká práce. Proto vzdávám hold všem, kteří se o totéž snaží na základních uměleckých školách po celé ČR.

ML

Výsledková listina, Ústřední kolo soutěže ZUŠ_22