Hezky, tvořivě – a hlavně stále naplno. To by byla asi jednoduchá a rychlá odpověď.

Na počátku vzniku tohoto článku byla výzva nejmenovaného pana profesora, který na mé omluvy, že to a ono „nestíhám, protože máme akci v ZUŠ“, povídal: „Nemáte toho tam nějak moc? Zkuste o tom něco napsat…“

Takže – s asi třítýdenním zpožděním – vyhovím jeho výzvě.

Ašská ZUŠ je zajímavá – kromě své zeměpisné polohy – i tím, že od r. 2018 sídlí v bývalé (a nyní krásně moderně zrekonstruované) textilní továrně. Neúnavný duch textilní výroby se zřejmě přenesl na umělecký provoz ZUŠ a všechny čtyři obory (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický) jedou doslova na plné strojové obrátky.

ZUŠ Aš

Ohlédneme-li se za většími akcemi tohoto podzimu, bylo to např. reprezentační vystoupení dudáckého souboru v Německu, první víkend v listopadu se konal divadelní festival „Divadelní dušičky“, který pořádá ZUŠ a tento festival vždy přitáhne pozornost celého města. Velkou a vskutku významnou hudební akcí byl začátkem listopadu koncert ve spolupráci se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, kdy nejlepší žáci ZUŠ Aš vystoupili jako sólisté s tímto orchestrem. Flétna zde byla zastoupena také – studentka II. cyklu přednesla Mozartovo Andante C dur.

Ještě v listopadu ihned následoval celoškolní Projekt – tradiční podzimní akce, při níž se propojují všechny obory do umělecké spolupráce. Téma Projektu je každý rok jiné (odhlasuje se již na zahajovací poradě v srpnu) a od prvních zářijových dnů se chystají přípravy na toto velké pestré pásmo. Letošní představení na téma „Čtyři živly“ se odehrávalo dokonce paralelně ve dvou různých sálech, tradičně dvakrát dopoledne jako představení pro školy, dvakrát navečer pro veřejnost a sklidilo (opět) velké pozitivní ohlasy mezi diváky. Od malinkých tanečnic, přes bubeníky, divadelní průvodní slovo, výtvarnou výzdobu a mnoho dalšího, jsme provedli diváky až k souboru „revival“ Elvise Presleyho. Flétnová třída spolupracovala letos s klavírní, a také pěveckou třídou – kvarteto příčných fléten doprovázelo zpěvačky v lidové písni/příběhu.

Ašští žáci jsou také každoročně ve výběru pro ocenění nejlepších žáků kraje, za reprezentaci v mezi/národních soutěžích a přehlídkách. Toto ocenění předával letos karlovarský hejtman v Lokti a žáci ašské ZUŠ byli opět zastoupeni napříč obory.

Dva divadelní soubory ašské ZUŠ vystoupily koncem listopadu v chebském divadle na akci „Noc divadel“, výtvarníci zase obsadili přední příčky na soutěži „Galerie výtvarného umění“ v Chebu.

Do toho samozřejmě probíhaly „běžné“ školní koncerty, koncert pro nejmenší/začínající umělce a nyní finišují přípravy na tradiční celoškolní Vánoční koncert, jehož se pravidelně zúčastňují také všechny ZUŠkové obory. K tomu běží příprava třídních přehrávek a samozřejmě také soutěží.

Jarní absolventské koncerty jsou samozřejmostí, z větších akcí pak snad ještě stojí za to připomenout červnový divadelní festival „Ašlerky.“ Vystoupení hudebníků na nejrůznějších akcích ve městě (Ašský advent, Food festival, otevření Parku přátelství apod.) jsou samozřejmostí a běžnou praxí.

Flétnová třída se samozřejmě školních akcí pilně zúčastňuje, máme flétnové kvarteto, flétnové trio, spolupracujeme s kytarovou třídou, máme za sebou vystoupení „indoorová“ i „outdoorová“ – na historku s létajícími notami po náměstí vzpomínají děvčata z tria dosud.

Dění u nás lze sledovat na www.zusas.cz anebo – a to je určitě zajímavější varianta – přijet nejzápadnější ZUŠku naší republiky a celé město Aš navštívit osobně.