Ne Josef, ani Karel, ani František… Ale Základní umělecká škola Popelka slaví své sedmdesátiny! (Ano, je to stejná ZUŠka, kde se konal v sobotu 27. května 2023 i XXIV. flétnový den.)

O její historii se můžete dočíst na ZUŠ Popelka. Nám postačí informace, že vznikla 1. ledna 1953 „odtržením košířské pobočky od Městské hudební školy v Biskupské“. Nejprve měla pouze jednu budovu v ulici Na Popelce (odtud také její název). Postupně se přičleňovaly další budovy. A dnes už se rozrostla a působí ve čtyřech budovách! Kromě hlavní budovy v ulici Na Popelce ještě v ulici Pod Klikovkou, v ZŠ a MŠ Praha-Slivenec a ZŠ a MŠ Praha-Zličín. Jak je tedy patrno, není to žádná upopelená „děvečka“, ale sebevědomá čtyřoborová umělecká škola, kde se kromě hudebních nástrojů a zpěvu vyučuje ještě výtvarná výchova, tanec a literárně dramatický obor.

A každý z těchto oborů se také představil na koncertě k oslavě kulatého jubilea Popelky v sobotu 20. května 2023 v sále B. Martinů a přilehlé dvoraně. Matiné začalo koncertem v sále B. Martinů v 11.00 hod. Před koncertem vystoupil v krátkém proslovu současný ředitel Popelky Vojtěch Fröhlich. Zdůraznil, že „my na Popelce se rádi setkáváme“. S tím museli souhlasit všichni, kdo poměry na Popelce znají. A tak můžeme směle říci, že i tento koncert k sedmdesátinám Popelky byl krásným „Setkáním“. Setkáním pedagogů a žáků (současných i minulých), rodičů a dětí, příznivců a obdivovatelů. Každé takové setkání je zároveň zastavením. Často totiž není čas na bilancování činnosti, kterou vytváříme. Koncertů, představení a výstav je tolik, že zkrátka „nestíháme“. Proto si myslím, že podobná setkání – zastavení mají smysl. Zvláště když se ohlížíme za tak dlouhým obdobím.

Fanfáry z opery Libuše

Slavnostní koncert k 70. výročí školy zahájily fanfáry z opery Libuše B. Smetany v podání Trumpetového souboru ZUŠ Popelka. Hned na to přišli na řadu Kamarádi klauni z literárně- dramatického oboru (LDO). A potom už se hrálo a zpívalo. Představili se nejlepší žáci a soubory naší jubilantky. A bylo co poslouchat! Některé výkony patřily už zcela jistě i na konzervatoř. Koncert zakončila Truvérská mše P. Ebena. A bylo to krásné zakončení.

ZUŠ Popelka
ZUŠ Popelka

Po koncertu v sále B. Martinů se program přesunul na venkovní scénu (dvoranu) HAMU. A začalo se „od podlahy!“ Akordeonový soubor „Veselý měch“ zahrál směs lidových písní. Malí tanečníci souboru ZUŠ Popelka se představili v komponovaném pořadu „Bujaro, aneb na jaře děti tančí bujaře“. A skutečně tak tančili! „O plivníkovi“, tak se jmenoval příspěvek žáků literárně-dramatického oboru, který si říká 6+4. Roční období nám přiblížili starší žáci tanečního oboru ZUŠ Popelka. A nakonec to rozbubnovali bubeníci Popelky a jejich přátelé.

Akordeony
Malí tanečníci
Velcí tanečníci
Bubeníci

V rámci koncertu-setkání byly podél celé dvorany i na chodbách vedoucích k sálu k vidění díla žáků výtvarného oboru ZUŠ Popelka vytvořená u příležitosti výročí školy.

A slunce se na všechny smálo, krášlilo nejen vystavená výtvarná díla a čarovalo. Jako naše oslavenkyně Popelka. Nemá sice tři oříšky, ale hned čtyři budovy! A smělé plány do budoucna…

ML