Ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje se blíží. V dnešním příspěvku k této akci se zaměříme na porotce, kteří budou rozhodovat o radosti vítězů a smutku poražených. Takový je ale život muzikantů… Jednou jsi nahoře, jednou dole. Ale pořád se něco děje!
A tady jsou ty 3 otázky:

  • Jak vnímáte tuto soutěž ZUŠ?
  • Jaké máte zkušenosti ze soutěží obecně?
  • Do Ústředního kola postoupilo celkem 68 flétnistů. Dá se to v poklidu zvládnout za jeden den?

 

Mgr. Petr Ries-předseda poroty

1) Určitě má smysl a je pro rozvoj dětí na ZUŠ důležitá. Podporuje motivaci a zdravou soutěživost především talentovaných žáků. Kladně hodnotím taky online systém www.soutezezus.cz, který je přehledný a dostatečně informuje o všem důležitém.
2) V letošním roce jsem byl ve třech krajských porotách, v Praze, v Plzni a v Dačicích. Úroveň soutěžících byla obdobná. Největší problémy byly tradičně v intonaci, v neznělosti spodních tónů většinou zapříčiněnou otevřeným, nekoncentrovaným nátiskem. Dalším, ne však příliš častým, nešvarem byl výběr repertoáru, na který soutěžící po všech stránkách nebyl připravený a disponovaný. Na druhou stranu kvalita tónů byla u většiny případů dobrá a skladby byly technicky i přednesově zvládnuté.
3) Musí se to zvládnout. Rozpisy byly letos připraveny vždy profesionálně a nedocházelo k časovým skluzům. Počet postupujících z jednotlivých krajů myslím určuje ústřední umělecká rada. Takže na důvod celkového počtu je třeba se zeptat jejich členů. Pozitivní určitě je, že 68 mladých flétnistů a jejich pedagogů se raduje s postupu do Ústředního kola. Porota ten celodenní maratón vydrží!

Mgr. Jiří Bystroň

1) Po téměř dvouleté soutěžní pauze veskrze pozitivně, zasedal jsem letos ve třech krajských porotách, byla znát jistá pódiová nejistota, ale na druhé straně jsem cítil radost ze hry a skvělou atmosféru.
2) Vím, že někteří pedagogové nemají soutěže rádi, argumentují, že to žáka zdržuje. Já vnímám soutěže nejen jako obrovskou motivaci naučit se program k určitému datu, ale především žáci získávají smysl pro detailní vypracování partu po technické, tónové, intonační, výrazové i stylové stránce. Důležitá součást soutěží je také poslechnout si jiné výkony, případně se i poučit z chyb a nedostatků. Za téměř 35 let své pedagogické činnosti se moji žáci zúčastnili mnoha soutěží a vždy  je to motivovalo k dalšímu růstu.
3) Musím se přiznat, že jisté obavy mám. Bude to pro porotu, ve které zasednou zkušení pedagogové velmi náročné. Ale věřím, že při skvělé organizaci to zvládneme a naše hodnocení bude vždy objektivní.

MgA. Kateřina Jansová

1) Soutěže ZUŠ obecně představují pro nejmladší hudebníky často první příležitost srovnat svoje interpretační schopnosti se svými vrstevníky v autentické atmosféře soutěžního klání. To nepochybně platí i o letošním ročníku organizovaném pro dechové nástroje, který je navíc první soutěžní možností po dvouleté odmlce způsobené pandemií.
2) Sama jsem měla možnost poznat soutěž ZUŠ před lety jakou soutěžící, pak jako pedagog účastnících se žáků a nakonec jako členka poroty krajských kol a v letošním roce i kola ústředního. Osobní zkušenost ze všech těchto rolí je dobrým východiskem pro individuální přípravu nejen talentovaných a soutěživých dětí s ambicemi postupu do vyšších kol, ale i těch, pro které je účast alespoň ve školním kole motivací při dalším rozvoji jejich interpretačních schopností. Pro roli porotce je tato zkušenost dobrým základem pro hodnocení výkonů objektivně a s nadhledem.
3) Účast téměř sedmi desítek soutěžících v Ústředním kole klade nepochybně velké nároky na všechny členy poroty. Je to celodenní maraton, který vyžaduje maximální koncentraci na každý jednotlivý výkon a respekt ke každému soutěžícímu. Jako členové poroty se vynasnažíme, abychom učinili maximum pro co nejobjektivnější a co nejspravedlivější hodnocení výkonů všech soutěžících.

Mgr. Lenka Kozderková

1) Jakákoliv aktivita, která vede k motivaci a tou je i soutěž, je podle mého názoru velmi důležitá. Zvlášť nyní, po pandemii se ukázalo,  jak dětem a studentům chyběly aktivity, které se do té doby zdály být samozřejmostí. Tuto soutěž vnímám pozitivně, děti mají cíl cvičit nový repertoár, slyšet všeobecnou úroveň a setkat se s ostatními soutěžícími.
2) Mám dlouholetou zkušenost v porotách  soutěží, vždy velmi záleží na přístupu učitele k přípravě na soutěž. Často se setkávám s příliš těžkým repertoárem, aby se děti předvedly s brilantní technikou.
Chybí ale práce s hudební frází. U malých i velkých. I ty nejmenší děti jsou schopny pochopit hudební frázi, odkud kam vede, kde je její vrchol.
Je také hodně děti, které jsou muzikální, ale nejsou soutěžní typ. Soutěživá atmosféra je může naopak velmi stresovat a zablokovat.
3) V tuto chvíli by bylo předčasné hodnotit, zda se to dá zvládnout. To bude možné až po soutěži.

Mgr. Silvie Mechová

1) Z mého pohledu je určitě velmi dobře, že se tato soutěž koná. Obzvlášť teď, když máme za sebou složitou „covidovou dobu“, kdy nebylo možné nejen soutěžit, ale ani koncertovat. Pro všechny muzikanty je důležité vzájemné hudební setkávání. Mladí hráči si nejen vyzkouší a ověří, jak dobře nacvičili svůj soutěžní program, jak se dokáží vyrovnat s trémou, soustředěním a podat co nejlepší výkon. Také je velmi důležité, že slyší celou řadu jiných výkonů svých vrstevníků a to je velmi motivující pro další práci. Soutěž ZUŠ, tak jak ji známe, je velmi specifická oproti jiným soutěžním kláním. Mladí hráči postupně prochází jednotlivými koly soutěže od školních, přes okresní až se Ti úspěšní probojují do krajských a Ti nejlepší do ústředního kola. Celý tento proces trvá skoro pět měsíců a s několikaměsíční přípravou před školními koly, hrají žáci svůj repertoár opravdu dlouhou dobu. Zejména u mladších žáků je obtížné, aby dokázali svůj repertoár udržet v dobré interpretační kvalitě, skladby si nepřehráli a zejména, aby je to vše stále bavilo. Je to náročné jak pro žáka, tak i učitele.
2) Já sama mám soutěžní setkávání ráda. Snažím se se svými žáky těchto akcí účastnit, i když to vše někdy přináší i méně příjemné pocity. Je vždy na učiteli, jak se k tomu postaví, aby si žák odnesl z celé akce co nejvíc pozitivního.
3) Do letošního ústředního kola se probojoval opravdu velký počet mladých flétnistů. To je určitě velmi potěšující a ukazuje to na kvalitní práci pedagogů ZUŠ, jejich nadšení, ochotu investovat spoustu energie a úsilí i nad rámec svých rozvrhových povinností. Rozhodování v porotě jistě nebude snadné, ale věřím, že všichni soutěžící si nakonec odnesou z tohoto klání dobré pocity práce a takové to správné „nakopnutí“ do další práce.

Všem porotcům děkuji za jejich vstřícnost a přeji dostatek trpělivosti při nelehkém úkolu, který na sebe vzali.

ML