Narodila jsem se v roce 1973 v Praze, kde jsem také navštěvovala LŠU u M. Malé (klavír) a během studia na gymnáziu na Pražačce jsem začala hrát na příčnou flétnu u pana učitele Josefa Mokroše.

Po maturitě (1991) jsem studovala dva roky na Konzervatoři v Českých Budějovicích u Mgr. P. Riese, od třetího ročníku na Pražské konzervatoři u pana profesora F. Malotína, u něhož jsem v roce 1997 absolvovala. Díky životním okolnostem jsem měla možnost ještě během studia navštívit vyučování a práci se studenty v Lyonu u Ph. Bernolda.

Od dob studií vyučuji na ZUŠ, v posledních letech v Českých Budějovicích (kde žiji) a v Třeboni. Možnost pracovat s dětmi a mladými lidmi považuji za životní výhru, výzvu a odpovědnost za podílení se na formování nových životů, a to nejen hudebně.

Jaroslava Šlechtová, DIS
Kontaktní e-mail: yakuja@centrum.cz