Jaromír Soukup se narodil v roce 1960 v Jíčíně. Od mládí se věnuje hudbě jak ve folkových a tanečních kapelách jako kytarista, tak později jako kontrabasista ve folklórním souboru Český ráj, se kterým vystupoval v mnoha zemích v Evropě. Zde se seznamuje se svým prvním učitelem flétny JUDr. Františkem Svobodou, který po roční výuce zprostředkovává kontakt a soukromou výuku u významného flétnisty, dirigenta, muzikologa a zakladatele souboru  Ars rediviva  Milana Munclingra. Po roční výuce přechází k Mgr. Vladislavu Paulíkovi, který jej připravuje na talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř. Zde nastupuje do flétnové třídy prof. Františka Malotína a později také k Mgr. Miroslavu Lopuchovskému ke studiu orchestrálních partů a metodiku výuky hry na flétnu.  Po absolutoriu dále spolupracuje s prof.  Fratiškem  Malotínem v organizování Flétnových metodických kurzů v Jičíně.

Již v  průběhu studia se věnuje pedagogické práci jako učitel flétny v ZUŠ v Lomnici nad Popelkou a později v ZUŠ v Jičíně a navazuje spolupráci  s dirigentem, skladatelem a vedoucím souboru Musica Bohemica Jaroslavem Krčkem, ke kterému dochází na soukromé konzultace skladby a aranžování.

V současné době vyučuje na ZUŠ v Hořicích a v ZUŠ v Lomnici nad Popelkou a příležitostně se věnuje koncertní činnosti.

E-mail: jaromir.soukup@seznam.cz