Narodila jsem se v roce 1975 v Hranicích, kde jsem navštěvovala LŠU v oborech hra na flétnu a klavír.V roce 1995 jsem absolvovala v oboru hra na flétnu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. V letech 1995 – 1997 jsem studovala ve flétnové třídě Prof. Arnošta Bourka na JAMU v Brně. Pro akademický rok  1997 – 1998 jsem získala stipendium od Hochschule für Musik Weimar, kde jsem studovala hru na flétnu ve třídě Prof. Roberta Winna. Svá vysokoškolská studia hry na flétnu jsem  ukončila na Ostravské univerzitě v roce 2000.
V roce 1997 jsem získala 1. cenu na Chomutovské interpretační soutěži v oboru hra na flétnu.  V letech 1997 – 2001 jsem byla členkou festivalového orchestru Isny – Oper Festival ( SRN ).Účastnila jsem se řady interpretačních kurzů pod vedením Roberta Winna, Clary Novákové, Arnošta Bourka, Wally Hase.
Od  roku 1993 s přestávkami pedagogicky působím na ZUŠ , před mateřskou dovolenou jsem učila také  na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. V současné době pracuji na ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí.  Při výuce využívám školu hry na flétnu Prof. Roberta Winna a ráda sleduju vývoj  v metodice hry na flétnu. Věnuji se také sólové a komorní hře. Jsem vdaná, mám tři děti.

Mgr. Markéta Pivovarčíková
E-mail: marketa.pivovarcikova@seznam.cz