Není tak často zvykem, aby se na jednom večeru uváděly flétnové skladby jednoho autora. A aby tam byly hned tři světové premiéry… Ostatně českých autorů, kteří by vyplnili flétnovými skladbami celý večer, není zas tak mnoho. Pět flétnových skladeb hudebního skladatele a emeritního ředitele Pražské konzervatoře Pavla Trojana představuje příčnou flétnu jako sólový nástroj po „stupíncích“ obtížnosti.

Kaleidoskop pro flétnu a klavír, op. 72 je určen pro žáky Základních uměleckých škol. Je to sedm krátkých kontrastních vět, které svou technickou náročností splňují podmínky pro jejich zařazení do repertoáru žáků ZUŠ. Sem patří i Hravá hudba pro flétnu a klavír. Skladba byla napsána v lednu 2023 na objednávku České flétnové asociace (ČFA). Stala se povinnou skladbou 1. flétnové soutěže ČFA. A právě vítězové této soutěže Tereza Tomášková a Ondřej Macourek vám tuto skladbu na koncertě představí.

Pětivěté Divertimento pro 2 flétny je už technicky náročnější. I když autor nevyužívá krajních poloh flétny, tempa některých vět už „proženou“ prsty flétnistů. Suitu hispanicu napsal Pavel Trojan ve dvou verzích; pro flétnu a klavír nebo pro flétnu a kytaru. Posluchači našeho koncertu ji uslyší ve verzi s kytarou. A tady už naznačují i tempa (2. věta čtvrtka = 188, 4. věta čtvrtka=182), že se jedná o technicky náročnější skladbu, kde si oba hráči (v našem případě hráčky, sestry Anna a Eva Beskydovy) pěkně zahrají.

Poslední skladba autorského večera Vaudeville pro flétnu a klavír je kompozice určená pro zralé flétnisty. Skladbu autor věnoval Janu Ostrému, který ji také premiéroval a natočil na CD. Posluchači si ji tentokrát poslechnou v interpretaci Kristiny Vaculové a Pavly Reiffersové. Skladba v jejich podání zazněla na XXIV. flétnovém dni. A pro všechny posluchače (včetně autora) to byl opravdu silný zážitek.

Vážení a milí příznivci příčné flétny. Nenechte si ujít večer plný flétny a dobře poslouchatelných skladeb Pavla Trojana. Po koncertě jste také srdečně zváni na sklenku dobrého vína!

ML