Náhradní termín semináře v sobotu 28. září 2024.

 

 

Telemannia – sólové fantazie pro barokní příčnou flétnu v novém pojetí s Martou Kratochvílovou a Marianem Friedlem

Milí flétnisté a příznivci barokní hudby a její interpretace,

Česká flétnová asociace pořádá seminář s interpretkou barokní a renesanční hudby a pedagožkou s mezinárodními zkušenostmi Martou Kratochvílovou na téma G. Ph. Telemann – 12 fantazií pro sólovou flétnu (tentokrát v novém pojetí). Navazujeme tak na předchozí seminář s J. Branou. Telemannovy Fantazie uslyšíte ale s basovým (tedy kontrabasovým) doprovodem.

Věříme, že si najdete čas a v sobotu 11. května 2024 se setkáme v ZUŠ Vysoké Mýto (příspěvková organizace), Jeronýmova 100. Začínáme v 10.00 hod., konec je plánován na cca 17.00 hod.

Marta Kratochvílová a Marian Friedl

Obsah:

Lektorka nám přiblíží tvorbu G. Ph. Telemanna pro barokní příčnou flétnu. Poté se zaměří na 12 fantazií pro sólovou flétnu a jejich postavení v jeho tvorbě. Zmíní dobovou interpretaci i přístup současných interpretů jak na historické, tak i na moderní nástroje. Seminář začne malým koncertem M. Kratochvílové a M. Friedla. Předpokládáme, že bude následovat bohatá debata. Poté bude lektorka hovořit a prakticky předvede zdobení (diminuci) v barokní hudbě. I tady bude prostor pro Vaše dotazy. Závěrečná část bude patřit masterclassu.

Doufáme, že se najde dostatek zájemců, kteří si přinesou nástroje (barokní příčná flétna, moderní flétna, zobcová flétna, hoboj….) a zahrají některou z fantazií (nebo její část), a budou si tak moci prakticky ověřit své znalosti z interpretace barokní hudby.

Komu je seminář určen:

Seminář je pro široké spektrum hudebníků; od učitelů a žáků ZUŠ, přes pedagogy a studenty konzervatoří či hudebních gymnázií, až po studenty vysokých hudebních škol. Aktivní zájemci mohou hrát na barokní příčnou flétnu, moderní příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, nebo jiný dechový nástroj.

Certifikát o účasti

Všichni pedagogové obdrží certifikát o účasti (v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP). Tuto vzdělávací akci je možné hradit z tzv. šablon, ke kterým má přístup každá ZUŠ. Pokud Vás tedy škola vyšle, může Vám i poplatek zaplatit.

Harmonogram

Seminář začne v 10.00 hod., od 13.00 hod. bude hodinová pauza na oběd.

Odpolední program bude pokračovat od 14.00 hod., závěr cca v 17.00 hod. Délka semináře bude 8 hodin.

Účastnický poplatek a způsob platby

Účastnický poplatek je 800,- Kč, studenti 250,- Kč. Aktivní studenti (ti, kteří budou hrát) 300,- Kč. Studenti – členové ČFA – mají vstup zdarma!

Účastnický poplatek zašlete na č. ú. 1026328498/5500 nejpozději do 6. 5. 2024.

Možnost oběda

Zájemci o oběd (dovoz pizzy) ať v přihlášce potvrdí, že mají o oběd zájem.

Kontakt

Miroslav Lopuchovský – Mlopuchovsky@seznam.cz

Telemannia

Marta Kratochvílová

Marta Kratochvílová je vyhledávanou hráčkou na historické příčné flétny. Po
absolutoriu na konzervatoři v Pardubicích a JAMU v Brně studovala ve Francii na Conservatoire National de Région de Strasbourg, kde se specializovala na moderní a historické příčné flétny.

Zúčastnila se mistrovských kurzů vedených osobnostmi jako Paul McCreesh, Barthold Kuijken, Jan-Latham Koenig, Sir Neville Marriner. Ve Francii až do roku 2010 intenzivně působila jako hráčka na barokní a renesanční příčnou flétnu, např. v souborech Le Parlement de Musique, Bohemia duo, NotaBene. V rámci renesančních workshopů (Ferrara, Mnichov, Stuttgart, Basilej) pravidelně účinkovala s Consortem renesančních fléten ze Strasbourgu.

V současnosti žije v ČR a pravidelně koncertuje po celé Evropě. Realizuje především komorní a sólové projekty s umělci jako Aline Zylberajch, Iva Bittová, Martin Gester, Christophe Coin, Jan Čižmář, Karel Fleischlinger, Marian Friedl, Joel Frederiksen, Joachim Held, Martin Jakubíček, Petr Kolař, Ján Krigovský, Bettina Pahn, Marcin Świątkiewicz, Marc Vonau, Marc Hervieux či se soubory Orkiestra Historyczna, Musica Poetica, Ensemble Tourbillon, Ensemble Le Masque, RukyNaDudy, Barocco sempre giovane nebo Plaisirs de Musique, jehož je zakládající členkou. Je také vedoucí consortu renesančních příčných fléten Tourdion. Účastní se projektů Misterios del Amor a Telemannia.

Jako pedagožka s dlouholetými zkušenostmi bývá zvána do porot soutěží i k prezentacím a masterclass po celé Evropě. Vyučuje soukromě hru a dobovou interpretaci na barokní a renesanční traverso. Působí také na ZUŠ Varhanické v Brně.

Když koncem 20. letech 18. století komponoval Georg Philipp Telemann svých 12 fantazií pro flétnu, těžko si asi dokázal představit, že toto mimořádné dílo se bude hrát ještě za tři sta let! Tím méně mohl předpokládat, že se jej v budoucnu ujmou společně hráčka na barokní příčnou flétnu Marta Kratochvílová a jazzový kontrabasista Marian Friedl. Cyklus původně vznikl jako soubor virtuózních skladeb bez doprovodu. V našem podání ovšem Marian Friedl dopsal k Telemannově partu nový hlas.

Marta Kratochvílová o novém zpracování Telemannova cyklu: „Telemannovy Fantasie mě provázejí a přitahují řadu let. Proč je tedy hraji s kontrabasem, přestože jsou napsány pro sólové traverso? Tyto skladby jsem vždycky hrála s vnitřní představou dvou hlasů. Marian se toho druhého ujal přesvědčivě jako skladatel i jako interpret, a to s velikou pečlivostí, respektem a citem ke křehkosti dřevěné barokní příčné flétny. Telemann zřejmě nezamýšlel provádění všech Fantasií najednou. My je však pojímáme jako pevný cyklus. Flétna a kontrabas se v téměř hodinovém proudu hudby objevují také jako sólové nástroje.“

Marian Friedl o novém zpracování Telemannova cyklu: „Na tomto CD naleznete známé Fantasie pro sólové traverso G. P. Telemanna, k nimž jsem dopsal vlastní basový part. Přistoupil jsem k tomu tak, že jsem analyzoval Telemannovy postupy v celé ploše suity dvanácti fantasií i v každém jednotlivém taktu, a snažil se pak použít v podobném duchu co nejširší paletu technik ve vlastní lince. Nedošlo k vytvoření pouhého „basového partu“ a už vůbec ne „basového partu v barokním duchu“. Naopak, chtěl jsem s Telemannem komunikovat, proto jsem svou linkou někdy Martu navedl do jiného pojetí frází, dynamik, času, pracoval jsem s posunutím harmonie i metrorytmického pásma.“