Po úspěšné sezóně naší flétnové asociace přejeme všem našim příznivcům
hezké, klidné a dlouhé léto.

Představenstvo ČFA

Představenstvo ČFA