Milí pedagogové a čtenáři webu ČFA.
Pomalu se blíží doba absolventských koncertů na všech typech hudebních škol. Počínaje Základními uměleckými školami, přes konzervatoře, hudební gymnázia a konče vysokými školami, budou hrát absolventi všech těchto hudebních škol na závěrečných (výstupních) koncertech.
Nabízíme vám možnost zveřejnit tyto koncerty na webových stránkách České flétnové asociace. Tato nabídka je pro všechny zájemce, tedy i pro nečleny asociace. Podmínkou je pouze zaslaný program, který se bez jakékoliv úpravy může dát na web ČFA. Zájemci mohou programy svých koncertů posílat na můj mail (mlopuchovsky@seznam.cz), nebo na mail ČFA (cflasoc.zs@gmail.com) v rubrice „Akce.“

Hezké jarní dny přeje ML