Webové stránky ČFA se téměř po půl roce pomalu vracejí ke své původní činnosti. Není to jednoduché, ale pro fungování naší asociace (členské základny) zcela zásadní. Bez webu ČFA by nefungovalo přihlašování a znovuobnovování členství v našem spolku. Zároveň bychom tu chtěli uvádět zásadní články a příspěvky související s děním v ČFA. Je tedy i na vás, členech asociace, co se na našich stránkách objeví. Vím, že mnozí z vás mají plané obavy a říkají si: „Moje názory by asi nikoho nezajímaly…“ Je to ale obráceně. Právě názory členů ČFA nás velice zajímají! Proto naše asociace vznikla, aby se zde prezentovaly hlavně názory našich členů.

Jak jistě už z našeho facebooku víte, 5. 11. 2022 se uskutečnila náhradní valná hromada (NHV) našeho spolku, která zvolila nové představenstvo. Ze zápisu z této NVH zde přináším pro oživení bod č. 4) Volba nového představenstva ČFA.

NVH projednala a zvolila nové členy představenstva na uvolněná a nová místa v představenstvu. Předsedou byl zvolen Mgr. Miroslav Lopuchovský. Dalšími členy představenstva jsou paní Kamila Cretan, MgA. Martina Molinger, Ph.D., paní Lada Štěpánková Polcarová a MgA. Kristina Vaculová, Ph.D.

Toto je tedy nové složení představenstva ČFA. A toto je rozdělení jejich kompetencí:
Paní K. Cretan bude propagovat asociaci na ZUŠkách,
MgA. M. Molinger, Ph.D. se zaměří na regionální komunikaci,
paní L. Štěpánková Polcarová bude mít na starost facebookové stránky ČFA,
MgA. K. Vaculová, Ph.D. se bude věnovat regionální komunikaci,
Mgr. M. Lopuchovský bude koordinátor všech výše uvedených aktivit.

Přejeme všem klidný zbytek Adventu a radostné Vánoce.

Za nové představenstvo ČFA
M. Lopuchovský, předseda