Vážení členové a příznivci České flétnové asociace,
po bezmála čtyřech letech trvání naší flétnové asociace dochází k zásadní změně v Představenstvu tohoto spolku. Z časových, resp. zdravotních důvodů odcházejí z Představenstva Jan Ostrý a Jana Ryšková. Protože v Představenstvu nemohu zůstat sám, oslovili jsme některé známé flétnisty a pedagogy, zda by v Představenstvu ČFA nechtěli zasednout. Měli jsme štěstí a zároveň radost, že svůj souhlas dali paní MgA. Martina Molinger, Ph. D., ředitel konzervatoře v Českých Budějovicích Mgr. Petr Ries, úspěšná pedagožka ze ZUŠ ve Vysokém Mýtě paní Lada Štěpánková Polcarová a pedagožka JAMU v Brně MgA. Kristina Vaculová, Ph. D. Z původního Představenstva jsem tedy zůstal pouze já. Jsem rád, že v Představenstvu zasednou flétnisté z různých regionů, kteří mohou oslovit další zájemce.

Každá změna s sebou nese pochopitelně i nejistotu, spoustu otázek a administrativních nezbytnosti. V tomto případě budeme muset změnit také naše Stanovy, a to hned z několika důvodů. V současných Stanovách máme, že členy Představenstva jsou předseda, místopředseda a jednatel. Má-li tedy zasednout v Představenstvu pět osob, je nutné to změnit. A každou změnu musí potvrdit a schválit Valná hromada (tedy všichni členové ČFA), jako nejvyšší orgán našeho spolku. Bude tedy nezbytné svolat Valnou hromadu. To plánujeme na konec září či začátek října tohoto roku. Včas budeme všechny členy informovat a věříme, že se sejdeme v dostatečném počtu. Podrobnější informace dostanete začátkem září.

Další podstatnou změnou je ukončení činnosti webových stránek ČFA od září 2022. Nemáme dostatek finančních prostředků, na placenou správu webu. Neznamená to ale, že webové stránky už nikdy provozovat nebudeme. Najde-li se někdo, kdo by náš web spravoval bezplatně, můžeme v tom bez problémů pokračovat. Zatím se ale přeneseme na Facebook. Paní Lada Štěpánková Polcarová se nabídla, že se našeho  FB ujme. Patří jí za to velký dík! V praxi to tedy znamená, že naše komunikace nekončí. A to je velice důležité!

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na fungování ČFA a webových stránek. Kromě stálých korespondentů to byli i jednotlivci, kteří se nebáli napsat svůj názor. Věřím, že i v budoucnu se najde dostatek nadšenců, kteří se na činnosti ČFA budou podílet. Prvním prubířským kamenem bude Valná hromada na podzim tohoto roku. Ta ukáže, zda jsme schopni sejít se v dostatečném počtu a hledat nové cesty.

Přeji všem krásné a klidné léto, nabrání nových sil do další činnosti (nejen pro ČFA).

ML