Přítel J. Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena Pavel Vranický byl jednou z předních postav vídeňského hudebního života konce 18. a začátku 19. století. To, a mnoho dalších informací a zajímavostí, se dozvíte z bookletu připravovaného CD Paul Wranitzky-Works for Oboe. (Možná si někdo řekne, proč se zabýváme na webu flétnové asociace skladbami pro hoboj?  Ale je tam i jedna parádní skladba pro flétnu a hoboj…) Pro vydání ho připravil a na realizaci se podílel náš významný muzikolog, producent a pedagog, prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc. Požádal jsem ho o rozhovor na toto téma. A tady je výsledek.

ML Kdy a jak to tedy začalo?
Na myšlenku systematicky mapovat (což znamená hledat, uvádět, nahrávat a šířit!), díla někdy úplně zapomenutých někdy pozapomenutých autorů osmnáctého století mne přivedl můj syn, dirigent Marek Štilec. Společnost Naxos ho v roce 2013 po poslechu některých nahrávek vyzvala ke spolupráci a tak kromě jiného přišel s rozsáhlým projektem „Češi ve Vídni“ /Czech Masters in Vienna/. Potřeboval muzikologickou a producentskou pomoc a samozřejmě, že mne ten projekt velmi zaujal a naštěstí také velice zaujal majitele společnosti Naxos pana Klause Heymanna. Jedná se tedy o projekt, který se zabývá tvorbou autorů narozených v Čechách a na Moravě a působících v osmnáctém století ve Vídni.
Edice Czech Masters in Vienna začala pod taktovkou Marka Štilce a většinou v nahrávkách s Komorní filharmonií Pardubice vycházet od roku 2016 a vychází dodnes. Nejprve se na světovém trhu začaly objevovat nahrávky skladeb Leopolda Koželuha (celkem 5 CD) a pak následovaly a stále následují nahrávky Pavla Vranického (zatím 4 CD). Všechny tyto aktivity vedly Marka i k založení specializovaného orchestru Wranitzky Kapelle, který svůj křest prodělal ve Vídni a v Rakousku často vystupuje. Své sídlo má symbolicky tam, kde se Pavel a Antonín Vraničtí narodili – v Nové Říši. Přáli jsme si spolu s dalšími zakladateli tohoto orchestru Jiřím Sychou a Filipem Dvořákem, abychom vyprodukovali i nahrávku s tímto orchestrem, s vynikajícími sólisty a v autentickém prostředí, v barokním sále Premonstrátského kláštera v Nové Říši. Tak vznikla předkládaná nahrávka Vranického skladeb pro hoboj a flétnu.

 ML Kde jste realizované skladby našel a v jakém byly stavu?
Dlouhodobě spolupracujeme s předním odborníkem na tvorbu Pavla Vranického švédským badatelem Danielem Bernhardssonem, který pro nás tyto partitury připravil, konečná korektura vzorně připraveného materiálu, osmykování atd. byla práce dirigenta Marka Štilce. V tomto případě jsem nepřipravoval notový materiál já sám. Moderní notový materiál byl připraven z tištěných partů z nejrůznějších evropských archivních zdrojů a knihoven. Hobojový koncert jsme už znali a velmi nás v podání Viléma Veverky zaujal, přiřadili jsme k němu na nahrávce i nesmírně krásný a působivý Dvojkoncert pro flétnu a hoboj a výběr z Divertiment pro hoboj

ML Pavel Vranický byl houslista. Skladby realizované na tomto CD jsou pro hoboj a flétnu. To má určitě své opodstatnění. Psal tyto skladby P. Vranický pro někoho konkrétně?
Pavel Vranický je sice autorem velkého množství skladeb, ale zcela zvláštní místo zaujímají skladby pro hoboj, které pocházejí z jeho raného období  – pravděpodobně vliv jeho prvního patrona Johanna Baptisty Esterházyho z Galanty. Publikace prvního opusového čísla, sbírky šesti hobojových kvintetů (op. 1) byla věnována právě hraběti Esterházymu. Dochované záznamy a zmínky z tohoto období svědčí o tom, že Vranický napsal pro svého zaměstnavatele řadu skladeb. Bohužel, mnoho z nich je ztraceno, jen několik se jich zachovalo v rukopisných kopiích a jsou roztroušeny v archivech a knihovnách po celé Evropě. Koncert pro hoboj a orchestr se dochoval jako soubor samostatných partů v hudební sbírce Moravských bratří v Zeistu v Holandsku. Instrumentace orchestru – dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce svědčí o jeho zařazení mezi rané koncerty pro housle z osmdesátých let osmnáctého století. Šest divertiment pro hoboj, housle, dvě violy, bas a 2 lesní rohy ad libitum bylo nabízeno k prodeji vídeňským obchodníkem s notami  Lorenzem Lauschem v roce 1788, ale skladba vznikla pravděpodobně už dříve. Soubor partů zůstal zachován v tzv. Kaisersammlung ve Vídni – hudební sbírka velké obdivovatelky a patronky Pavla Vranického císařovny Marie Terezie.

ML Výběr sólistů.
Vilém Veverka byl tou nejlepší volbou, nedovedu si představit, že by se těchto děl ujal někdo jiný, jeho brilantní interpretace a muzikantský zápal jsou příkladné a pracovat s ním bylo úžasné!!! Je to skutečně interpret světového formátu.  Suverénně již rok před natáčením zahrál Vranického Koncert pro hoboj a nebylo tedy o čem diskutovat. Prof. Jan Ostrý pak doporučil skvělou flétnistku Sylvii Schelingerovou, která svůj part zahrála stejně brilantně jako Vilém Veverka. Oba dva sólisté byli tedy nesmírně šťastnou volbou a jsem rád, že jsme nahrávku s těmito vynikajícími sólisty, orchestrem Wranitzky Kapelle a dirigentem Markem Štilcem mohli realizovat.

ML Na připravovaném CD je jedna skladba, kde je i flétna (Sinfonia Concertante for Flute and Oboe in C major, op. 39). Mohl byste nám ji trochu přiblížit?
Skladbu Concertante pro flétnu a hoboj, op. 39 publikoval v roce 1801 hlavní nakladatel  Vranického skladeb Johann André Offenbach, ale tato koncertantní symfonie vznikla pravděpodobně už dříve. Dva roky předtím byla už spolu s dnes ztraceným Koncertem pro hoboj a violoncello v nabídce skladeb Vranického hudebního obchodníka Johanna Treaga ve Vídni. Tato skladba má jen dvě věty, což ale není tak neobvyklé v žánru koncertantní symfonie, jakéhosi méně závažného „sourozence“ koncertu nebo symfonie. První větu Allegro zahajuje orchestrální úvod, po němž teprve nastupují oba sólové nástroje, teprve potom jak flétna, tak hoboj zpracovávají a rozvíjejí základní tematický materiál věty. Vzájemné střídání a dialog nástrojů, které jsou ve svých koncertantních výstupech zcela rovnocenné, dostává postupně stále větší „konfrontační“ skutečně koncertantní charakter. Teprve při repríze je tento pomyslný „zápas“ zapomenut a vrací se úvodní téma celé věty, která pak skončí „smírem“ mezi oběma sólistickými partnery. Druhá věta – efektní Rondo s tempovým označením Moderato pokračuje v hravé koncertantní výměně jednotlivých sólových nástrojů. Spíše kratší a nekomplikovaná kompozice nechce aspirovat na velikost a závažnost, ale potěší posluchače svou melodickou invencí, přímočarostí a prosluněnou atmosférou.

ML Kdy CD vyjde?
Mělo by vyjít tento pátek 10. 12., nejpozději v pondělí 13. 12. 2021.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšné pokračování Vašeho skvělého projektu.        ML

 

Orchestr Wranitzky Kapelle a sólisté s dirigentem (zleva: hobojista Vilém Veverka, flétnistka Sylvie Schelingerová a dirigent Marek Štilec)