V týdnu od 18. do 22. ledna 2021 se uskutečnily první covidové talentové zkoušky na Pražské konzervatoři. Středa 20. a čtvrtek 21. ledna patřily dechovým dřevěným nástrojům. Do Pálffyovského paláce postupně přišlo 8 zájemců o hru na příčnou flétnu (přihlásilo se jich 11), 6 o hru na klarinet (přihlášeno jich bylo 9), 4 hobojistky (jeden zájemce z Běloruska bude dělat přestupovou zkoušku do vyššího ročníku později), 3 účastnice měly zájem o hru na zobcovou flétnu, 2 o saxofon a jedna o barokní příčnou flétnu (traverso). Na fagot se nepřihlásil nikdo.

Poprvé byli v komisích pouze 3 členové, poprvé byly také dvě komise; jedna byla utvořena pro zájemce o hru na klarinet, druhá hodnotila výkony ostatních účastníků (v té jsem byl i já). I to byl důsledek covidové pandemie. Smyslem tohoto opatření bylo zabránit koncentraci většího počtu osob na jednom místě. Účastníci byli pozváni na konkrétní časy a měli k dispozici několik tříd na rozehrání.

Úroveň byla vysoká. Nejvíc mě překvapily hned 4 hobojistky! Všechny překročily osmnáctibodový limit nutný k přijetí. U přijímacích zkoušek jsem byl už po patnácté, ale nic podobného jsem nezažil… Hned za hobojistkami byly flétnistky, tedy hráčky na příčnou flétnu. Body na přijetí dostaly 3, dva výkony byly vysoko nad průměrem. Klarinety jsem sice neslyšel, ale od svého kolegy Milana Poláka mám potvrzeno, že bylo z čeho vybírat. Tři z nich také překročili hranici 18-ti bodů. Ze tří zájemkyň o hru na zobcovou flétnu dostaly body na přijetí dvě. U saxofonu prošly sítem obě účastnice. O hru na traverso projevila zájem jedna slečna, která ale neuspěla. Když tedy sečtu všechny úspěšné adepty za naše oddělení, dojdu k číslu 14. A to není málo! Není sice jisté, že všichni se na Pražskou konzervatoř dostanou, ale svědčí to o trvalém zájmu o studium na naší škole.

„Genderové“ složení zájemců ukazuje na drtivou převahu ženského prvku. Ze všech účastníků talentových zkoušek byli pouze 3 chlapci. A všichni tři hrají na klarinet! Přibylo také cizinců, kteří poslali přihlášky na naši školu, ale v důsledku pandemie nemohli přijet. V jednom případě klarinetová komise posuzovala zaslanou video nahrávku zájemce z Ukrajiny. Mezi účastníky se našli i vítězové Ústředního kola soutěže ZUŠ. Většina uchazečů byla narozena v roce 2006. Ukazuje se tedy, že ani covidová nákaza nezastavila mladé zájemce o hru na dechové dřevěné nástroje. V mnoha ohledech byla úroveň účastníků vyšší než v jiných letech. A to je jistě dobrá zpráva pro všechny. Nejlepší obrana proti jakékoliv nákaze je aktivita. „Co nás nezabije, to nás posílí!“

PS. A protože píšu hlavně pro flétnisty, krátká poznámka o vybraných skladbách kandidátů hry na příčnou flétnu. V etudách zvítězil E. Köhler a jeho op. 33/I. Dvakrát zazněly i úryvky z 20 studií op. 132 G. Gariboldiho, jednou byli zastoupení L. Drouet, E. Prill a J. Demersseman. Z přednesových skladeb si účastníci vybírali hlavně skladby barokních a klasických autorů (G. F. Händel, L. Vinci, F. Benda, W. A. Mozart). Ale slyšeli jsme i skladby B. Godarda, Ph. Gauberta a Jana Nováka.

ML