MgA. Jana Ryšková

Vážení a milí!

Byla jsem oslovena, abych napsala pro web České flétnové asociace něco jako povídání o sobě, snad životopis…

Není mi nic vzdálenějšího. Vzhledem k tomu, že doba mého aktivního hraní je už dávno za mnou, jakési dávné moje hráčské „úspěchy“ už moc nikoho nezajímají, nebudu příliš zdržovat, takže ve stručnosti to, co považuji za důležité:

Studium na konzervatoři v Kroměříži. Nejkrásnější doba, tři roky pod vedením paní prof. Boženy Růžičkové, která mi dala jako geniální kantor základy jak pro hraní, tak pro učení. Dodnes s vděčností vzpomínám! Konzervatoř jsem dokončila pod vedením prof. Věry Křivé.

Studium na AMU v Praze ve třídě. prof. Františka Čecha a Jiřího Válka. Úplně jiný svět. Oba pánové jako první flétnisté České filharmonie mi názorně předváděli, co to znamená HRÁT NA VELKÝ PROSTOR. Nedocenitelné!!!

Desetiletá praxe v souboru Linha Singers, který fungoval pod zastřešením FOKu. Práce a koncertní zájezdy po celé Evropě pod vedením Jiřího Linhy, fenomenálního sluchaře, rytmika a muzikanta! Tady jsem se naučila pracovat do posledního detailu s intonací a rytmem-pan Linha byl zcela nekompromisní.

Mezinárodní flétnová soutěž Pražského jaro 1981 – 2. cena při neudělení 1. ceny – a z toho plynoucí četná koncertní vystoupení doma i v zahraničí, nahrávky pro rozhlas, TV a nejrůznější nosiče.

Pedagogické působení na konzervatoři v Plzni (od r. 1989) a na Pražské konzervatoři (od r. 2014). To je moje současné zaměření, při kterém se snažím předávat svoje zkušenosti, vysvětlovat, co obnáší věnovat se něčemu naplno a taky udržovat prima vztahy ve flétnových třídách. Snad se mi to občas i daří…

Děkuji za pozornost a přeji všecko dobré!

Jana Ryšková