Všem členům a příznivcům přejeme hezké a klidné léto.
Představenstvo ČFA