Dvacátý pátý duben 2020 je sice ještě daleko, ale první dotazy na XXIV. FD na Pražské konzervatoři už jsou tady. A protože se jedná o mimořádnou, periodickou a (snad i oblíbenou) flétnovou akci, přinášíme o ní s patřičným předstihem základní informace.
Uskuteční se v sobotu 25. dubna 2020 v Koncertním sále Pražské konzervatoře Na Rejdišti od 10.00 hod. Jako hlavní host se představí s celovečerním recitálem známý francouzský flétnista Philippe Bernold.
Výstava fléten zn. Powell
proběhne v rámci XXIV. FD v odpoledních hodinách. Bude to jistě vzácná příležitost vyzkoušet si skvělé nástroje, které zatím u nás nejsou tak často k vidění. Zájem o vystoupení na XXIV. FD projevila naše mladá perspektivní flétnistka Jana Jarkovská. Představí hudební projekt 5+1, který prezentovala minulý rok v USA.
V průběhu XXIV. FD si budete moci nechat seřídit své nástroje panem Peterem Kulou z firmy Sax
&flute. V jednání jsou ještě další tuzemští hosté. Podrobný program najdete včas na našich webových stránkách. Tolik tedy prozatím základní informace o XXIV. FD, abyste si mohli udělat čas na tuto jedinečnou flétnovou akci, kterou pořádá Česká flétnová asociace.

 

Stručně o historii flétnových dnů na PK

Bylo to někdy v roce 1996. Potkali jsme se s profesorem Františkem Malotínem na chodbě v Pálffyovském paláci, kde jsme oba učili. František mi ukázal prospekt, na němž jsem poprvé viděl napsáno Flute Day. A připojil k tomu stručný komentář: “To bychom tu potřebovali taky…“ A tak to všechno začalo.

První flétnový den (FD) na Pražské konzervatoři se uskutečnil v sobotu 31. května 1997 v Komorním sále Pálffyovského paláce. Součástí programu byla i malá flétnová soutěž. Předsedou poroty byl hudební skladatel Petr Eben. Další členové poroty pak František Malotín a Radomír Pivoda.

Následující rok připadl II. flétnový den na sobotu 23. května 1998. Hlavní náplní II. FD byla velká rozprava o dechu. V sále Pálffyovského paláce na něm zahrály i vítězky XXI. soutěžní přehlídky posluchačů konzervatoří ČR Hana Knauerová (Brožová) a Lenka Smolčáková.

V sobotu 29. května 1999 se opět v Pálffyovském paláci uskutečnil III. FD. Jako hlavní host se představil tehdejší 1. flétnista Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK Pavel Foltýn.

IV. FD jsem nazval: „Den plný hudby a not.“ Zahrát nám přijela skvělá Clara Novaková. A bohatou nabídku literatury pro příčnou a zobcovou flétnu přivezl Vladimír Beneš. Od IV. FD jsem přesunul termín na poslední dubnovou sobotu. Poslední dubnová sobota v roce 2000 byla 29. 4.

Na V. FD jsem představil nové pedagogy-flétnisty Pražské konzervatoře Žofii Šrámkovou, Romana Novotného a Lukáše Herinka. Největší pozornosti se ale těšil Petr Zejfart, hráč na zobcovou flétnu společně s cembalistou M. Barchim. Seminář spojený s besedou a koncertem obou protagonistů měl velký ohlas. V FD se uskutečnil v Palffyovském paláci poslední dubnovou sobotu 28. 4. 2001.

VI. FD měl jako hlavního hosta význačného flétnistu a pedagoga z Anglie Roberta Winna. Kromě kurzu se R. Winn představil recitálem v Komorním sále Pálffyovského paláce.

Unikátní sbírku různých modelů příčných fléten nám představil a odborně okomentoval na VII. FD pan Vladislav Beran (sobota 26. 4. 2003 v Pálffyovském paláci). Zaznělo zde i první souborné provedení flétnových skladeb českých nevidomých autorů (S. Šebek, S. Suda, A Perman). A na flauto traverso nám zahrála Jana Semerádová (společně s Collegiem Marianum).

Do archivu Pražské konzervatoře se s námi v průběhu VIII. FD vydala PhDr. Jitřenka Pešková a člen SOČRu Miloslav Richter. Zazněly znovuobjevené komorní skladby s flétnou. Flétnový recitál měla vítězka pěti mezinárodních soutěží Hana Knauerová (Brožová). To vše se událo poslední dubnovou sobotu 24.4. 2004 v Pálffyovském paláci.

Na poslední duben roku 2005 připadla sobota, a to už se tradičně konal další, tedy IX. FD. Na malé hudební gratulaci k významnému životnímu jubileu hudebního skladatele Jindřicha Felda se podíleli studenti a absolventi naší školy. Dále nám zahrály Iva Partridge (barokní příčná flétna) a Ivana Bažantová (cembalo). IX. FD zakončila mini recitálem flétnistka Clara Novaková.

Na jubilejní X. FD (sobota 29. dubna 2006) jsem pozval Františka Malotína. Dnes už dobře známý autor Flétnové školy a Metodiky tehdy vydal dlouho očekávaný první díl své Školy. „První doteky“ (jak ji autor nazval) vzbudily velký ohlas.  X. FD zakončil recitál nového pedagoga PK Jana Ostrého za klavírní spolupráce Luďka Šabaky v Komorním sále Pálffyovského paláce.

XI. FD připomněl v novodobé premiéře Grande sonatu pro flétnu a harfu druhého profesora flétnové hry na Pražské konzervatoři Michala Janusche v interpretaci flétnisty Jana Ostrého a harfenistky Jany Bouškové. Z Vídně nám přijely zahrát dvě studentky Profesora Hansgeorga Schmeisera Miho Todako a Špela Kržan. A představili se i čtyři absolutní vítězové Soutěžní přehlídky konzervatoří ČR (všichni z Pražské konzervatoře!) flétnistka Anna Švejdová, hobojista Lukáš Pavlíček, klarinetista Vladimír Brablec a fagotista Ondřej Šindelář. To vše se událo poslední dubnovou sobotu 28. 4. 2007 v Pálffyovském paláci.

Rok 2008 byl pro flétnisty připomínkou úmrtí francouzského flétnového génia Paula Taffanela. Také my jsme na toto výročí pamatovali koncertem, který se uskutečnil den před XII. FD v pátek 25. dubna 2008 v Koncertní síni Atrium na Žižkově. Hlavním protagonistou koncertu byl prof. Jan Ostrý, který měl také průvodní slovo.
Následující den se potom uskutečnil XII. FD opět v Komorním sále Palffyovského paláce. Kromě jiného na něm zazněly flétnové skladby Jindřicha Felda.

Pokračování příště (ML)