Vážení přátelé.
Zdá se, že Česká flétnová asociace a její webové stránky si nacházejí stále větší místo mezi flétnisty v celé ČR. Jako důkaz přikládám následující příspěvek paní Veroniky Kolářové ze ZUŠ v Zábřehu na Moravě. Těší nás, že nám píšete o různých akcích ve vašich regionech. I to je jedno z poslání ČFA-informovat o flétnovém dění v CELÉ ČR!
Rádi bychom připomněli, že ČFA je tu pro VŠECHNY zájemce o příčnou flétnu. Členství v ČFA není podmínkou pro zveřejnění Vašich příspěvků. Děkujeme za každý podnět, který nám pomůže zlepšit komunikaci i úroveň webu ČFA.

Představenstvo ČFA, z.s.

Flétnový den v Zábřehu

V úterý 5. 11. 2019 proběhlo na ZUŠ Zábřeh setkání flétnistů, a to nejen pedagogů příčné flétny, ale zejména žáků vzdělávajících se na tento nástroj. Flétnisté do Zábřehu přijeli ze ZUŠ Šumperk, ZUŠ Přerov, ZUŠ Uničov a ZUŠ „Žerotín“ Olomouc. V průběhu celého odpoledne byl pro ně nachystán program, v němž lektorky kombinovaly jak výchovně-vzdělávací cíle, tak převážně cíle zážitkové. Účastníci si mohli vyzkoušet kromě hry na všechny dostupné druhy příčných fléten, také moderní techniky hry na flétnu. Ve druhé části programu se účastníci seznámili s flétnovým orchestrem, s nímž posléze nacvičovali společné skladby. Projektový den byl uskutečněn za finanční podpory MŠMT a EU. Na závěr vyvrcholil Flétnovým koncertem, kde si zahráli jak lektorky Eliška Honková, Veronika Kolářová a Jana Kropáčková, tak flétnové soubory, flétnový orchestr a konečně také všichni účastníci dohromady, což činilo 50 flétnistů na jednom podiu.

Flétnový soubor Flauto Armonico s paní Janou Kropáčkovou

Flétnový den probíhal v příjemné atmosféře plné vzrušení a radostného napětí ze společného vystupování a doufáme, že podobnou akci budeme moci uskutečnit i v příštích letech.

Veronika Kolářová, ZUŠ Zábřeh na Moravě