Čestný předseda České flétnové asociace a nestor českých flétnistů František Malotín se 15. listopadu dožívá devadesátin.

„Flétnové zastavení“ k tomuto jubileu se uskutečnilo v sobotu 21. září v odpoledních hodinách. Zaznělo tam vše podstatné z oslavencova života (na webu ČFA jsme o tom obsáhle referovali).

Teď je to jen malá narozeninová připomínka. A možnost pogratulovat oslavenci přes web ČFA pro ty, kteří se zářiové oslavy zúčastnit nemohli.

Velká gratulace, Františku, a dík za celé Představenstvo ČFA