Milí členové ČFA, flétnisté a návštěvníci našich webových stránek.
1. listopadu 2019 to byl přesně jeden rok od spuštění webových stránek ČFA, z. s. Toto datum můžeme tedy považovat za faktický začátek působení naší asociace. Je tedy na místě malé zastavení, ohlédnutí, zhodnocení naší roční činnosti.
K dnešnímu dni máme 91 členů; 88 fyzických osob a 3 základní umělecké školy (seznam všech členů najdete na liště v kolonce „O asociaci“). Je to hodně, nebo málo? Je to dost na to, abychom mohli pokračovat v započaté práci (hlavně na webových stránkách ČFA). Ale je to málo pro další rozvoj naší spolkové činnosti. Blížíme se k magické „stovce,“ zároveň si však uvědomujeme, že příčná flétna je vedle zobcové flétny nejrozšířenějším dechovým hudebním nástrojem u nás…
Domníváme se, že se nám podařilo navázat dobré spojení s konzervatořemi v Pardubicích, Teplicích, Plzni, Ostravě a Konzervatoří Jana Deyla v Praze. Rýsuje se spojení s brněnskou konzervatoří, občas se ozvou i „vysokoškoláci“ z Ostravy, Brna a Prahy. Chybí nám ale pravidelnější kontakty s pedagogy základních uměleckých škol. Tady jsou určitě velké mezery, které bychom rádi zaplnili. I proto, že nejvíce členů ČFA je právě z řad pedagogů ZUŠ.
Možná si mnozí myslí, že jejich příspěvky by nikoho nezajímaly. Nebo si řeknou: „Ale o čem mám psát?“ Pro začátek by jistě postačily základní údaje: Kde a jak dlouho učíte, kolik máte žáků/žaček, jaký je zájem o příčnou flétnu, na jaké nástroje vaši žáci hrají, jaké problémy musíte řešit při výuce…
Teď bychom rádi obrátili pozornost na naše korespondenty. Je jich deset a většina z nich nás pilně zásobovala po celý rok. Bez jejich přispění by byl web ČFA výrazně chudší. Rádi bychom proto poděkovali paní Kamile Cretan, paní Ladě Štěpánkové-Polcarové, paní Věře Raškové, paní Markétě Pivovarčíkové, paní Janě Kropáčkové, Jaromíru Soukupovi, Evě Bradávkové i Žofii Součkové. Vedle korespondentů nám výrazně pomáhali i naši partneři; Pražská konzervatoř, Pražské jaro a vydavatelství Informatorium.
Máme také dva sponzory, kteří nám umožnili projít rokem naší existence bez finančních problémů. Na prvním místě je to náš webmaster pan František Stýblo a firma Saxflute. Bez jejich finanční pomoci bychom web ČFA provozovat nemohli. Děkujeme!
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do činnosti v České flétnové asociaci, z. s. Myslíme si, že jsme nezačali špatně, ale větší díl práce je stále ještě před námi. Byli bychom rádi, kdybyste tento fakt vzali do úvahy, až budete stát před rozhodnutím, zda si prodloužit roční členství v ČFA. Je to běh na dlouhou trať, a my si to uvědomujeme.

Za Představenstvo ČFA M. Lopuchovský, jednatel