Milí členové ČFA, příznivci příčné flétny a všichni návštěvníci webových stránek ČFA. Srdečně vás zdravím na konci června, tedy před prázdninami a dobou dovolených. Čas léta je časem zaslouženého odpočinku pro mnohé z vás. Jistě ho tedy dopřejte i nám, kteří pro vás připravujeme články a příspěvky na webové stránky ČFA. Rozhodli jsme se, že v červenci a srpnu si dáme zaslouženou pauzu a na webu ČFA tedy v té době nenajdete nové příspěvky. Je to dáno dílem i finanční situací. Od září se ale opět můžete těšit na nové články, reportáže či zprávy, zkrátka na novinky.

Byli bychom rádi, kdyby přicházely z různých regionů. Právě regionální zaměření bude jednou z priorit od nového školního roku. Naším cílem je, aby každý region měl svou stránku, kde si každý najde, co se v dané oblasti děje. Mohou to být koncerty na konzervatořích či ZUŠ, jubilea pedagogů-flétnistů, kurzy či jiné akce spojené s příčnou flétnou. Ale mohou to být i různé reflexe koncertů, výstav, soutěží atd. Budeme rádi, když se na našem webu objeví noví (třeba jen občasní) dopisovatelé. Nebojte se poslat nám své postřehy odkudkoliv. Naší snahou je, aby webové stránky ČFA byly pestré a čtivé. Snad se to i daří. Denně si je totiž prohlédne okolo čtyřiceti zájemců.

K dnešnímu dni máme 86 členů. To jsou ti zaregistrovaní. Ale potenciálních členů je jistě mnohem víc. Někteří (z různých důvodů) váhají a vyčkávají, jiní neměli čas se během školního roku zaregistrovat a někteří mají problém se samotnou registrací. Na posledně jmenovaný problém je jednoduchá rada. Postupujte podle podrobného návodu, který je uveden na webu ČFA na stránce „Jak se stát členem asociace“.
Registrace je nutná, protože členství v ČFA je úzce propojeno s webovými stránkami ČFA. A právě webové stránky jsou pojítkem mezi námi, tedy všemi zájemci o příčnou flétnu.

Máme radost z toho, že se našli jedinci, kteří nám sami poslali odkaz na soutěž či flétnové kurzy. Svědčí to o tom, že se pomalu probouzí zájem širší veřejnosti o šíření těchto akcí. Prostor na našem webu jsme nabídli i vysokým hudebním školám, konzervatořím a hudebním gymnáziím. Myslíme, že právě zde je velká příležitost prezentace. Každý rok jistě absolvuje nejeden flétnista a možnost „zviditelnění“ na webu ČFA se přímo nabízí. Zatím nerozlišujeme mezi členy a nečleny ČFA!!! (I to je jistě důležitá informace, kterou byste mohli správně zhodnotit). Bohužel toho zatím zmíněné školy moc nevyužívají, přestože nabídku z naší strany dostaly… I zde funguje jistá „setrvačnost,“ což nás dost mrzí.  Proto bychom chtěli vyzvat pedagogy i studenty k větší aktivitě v tomto směru.

Když si někdo otevře webové stránky ČFA (www.cfla.cz), najde na úvodní stránce, že „Česká flétnová asociace sdružuje VŠECHNY zájemce o hru na příčnou flétnu v ČR.“  Znamená to tedy, že ČFA je otevřena skutečně VŠEM zájemcům; profesionálům i amatérům, pedagogům na všech stupních i studentům, aktivním hráčům v orchestrech i pasivním zájemcům… V tuto chvíli nám můžete nejvíce pomoci právě tím, že se stanete členy ČFA.  A právě teď máte dost času na rozmyšlenou. „Léto budiž pochváleno,“ můžeme říci s klasikem. Je to čas odpočinku a může být i časem dobrých rozhodnutí.

Krásně a klidné letní dny vám za Představenstvo ČFA přeje M. Lopuchovský