Nedílnou součástí soutěžního repertoáru soutěží PJ je i povinná skladba. Bývá napsáno pro tento účel a vybraní účastníci ji dostanou s poměrně malým předstihem, aby se jí naučili a prokázali tak i schopnost rychle zareagovat na danou výzvu. Napsáním povinné skladby pro letošní ročník této flétnové soutěže byl pověřen flétnista a hudební skladatel Jaroslav Pelikán. Položil jsem mu pár otázek, které budou snad zajímat i naše čtenáře.

Pouze pro členy ČFA

Přihlaste se k zobrazení celého příspěvku!