V pondělí 19. listopadu 2018 se od 18.00 hod. v Koncertním sále Na Rejdišti uskutečnil gratulační koncert k sedmdesátinám dlouholetého flétnového pedagoga Pražské konzervatoře Jana Riedlbaucha.
Dramaturgyně koncertu Jana Jarkovská vsadila hlavně na soudobou, převážně českou tvorbu (V. Riedlbauch, Z. Lukáš, J. Teml, J. Jirmal, J. Pelikán). Úvod a závěr patřil francouzským autorům; večer otevřely skladby M. Blaveta a N. Chédeville, a v samotném závěru zaznělo slavné Preludium Faunovo odpoledne C. Debussyho v úpravě pro flétnový kvintet.
Kromě absolventů J. Riedlbaucha (J. Jarkovské, J. Semerádové, M. Ambrosi, M. Matějky, J. Pelikána, L. Brotbek Procháskové, T. Večerkové, E. Prchalové, J. Zerákové a současné studentky J. Kynkorové) se jako interpreti přidali klavíristé D. Wiesner a Š. Kos, houslistka R. Preislerová, violoncellista B. Zajmi, violistka J. Hosprová, kytarista M. Klaus a harfenistka K. Englichová.
Na gratulačním koncertě zazněly i básně J. Riedlbaucha Skřivan a Oblak motýl bílá růže (věnováné památce flétnistů G. Nováka a J.Hecla) v přednesu T. Medvecké. Madrigal nekonečné letní noci a premiérový melodram na verše JR Píseň štědrovečerní J. Temla přednesla dcera oslavence V. Poldauf Riedlbauchová.
U šaten jsem zahlédl spoustu známých flétnistů (F. Malotín, J. Jelínek, V. Michálek, R. Pivoda, M. Mesany, I. Partridge, M. Hlavsa… snad jsem nikoho nepřehlédl), kteří přišli oslavenci osobně popřát. Ke gratulantům se připojil i ředitel Pražské konzervatoře MgA. P. Čech, ArtD. a kolegové. V zastoupení dostal ode mne oslavenec květiny (za pana ředitele) a tekutý dárek od kolegů.

ML