Vážení flétnisté, je mi ctí, v předvečer konání 41. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky, představit Vám místo konání.
Po šesti letech se vrací 41. ročník soutěže na teplickou konzervatoř, která byla založena v r. 1971 a stala se tak centrem hudební vzdělanosti severních Čech. Byla to zásluha prof. J. Brože, který vypracoval detailní analýzu kritického stavu hudebního školství v severočeském kraji a po složitých jednáních mohla být škola založena.
Uvážíme-li, že tato instituce vznikla hlavně proto, aby s novými absolventy doplnila a obsadila místa po nekvalifikovaných učitelích na LŠU, tak původní cíl předčila. Psal se rok 1971, v pedagogickém sboru nebyl nikdo v KSČ, naopak dva nich byli z KSČ vyloučeni. Již tenkrát šlo o zajištění maximální kvality výuky. Začínalo se z ničeho, nebyly prostory, pedagogové ani žáci.
Dnes má škola vlastní domov mládeže, jídelnu, hlavní budovu se dvěma koncertními sály, vestibul, tělocvičnu s posilovnou a mnoho učeben. Ke škole patří i reprezentativní vila Diplomat s malým koncertním sálem, kde se odehrávají maturity, absolutoria i koncerty. Podmínky ke studiu ideální.
V současné době se pedagogický sbor rozrostl na více jak 80 učitelů. Vyučuje se zde od zobcových fléten, populárního zpěvu až po varhany vše. V nejbližších dnech přibudou ke školním flétnám a pikolám také flétna basová a altová. Opět-podmínky ke studiu ideální.
Konzervatoř v Teplicích vychovala mnoho vynikajících absolventů, kteří studovali či studují na vysokých školách, nebo našli uplatnění v symfonických orchestrech. Mnoho dalších působí pedagogicky na ZUŠ, konzervatořích nebo jiných školách.
Od roku 1971 jsme se mohli setkat se jmény flétnistů a flétnistek: E. Ševčíková, O. Béza, D. Kánská, M. Kůda, P. Solarová, E. Janoušková, M. Štreitová, R. Zuber, P. Hanousková, L. Haunerová, J. Jarkovská.
Všem, kteří školu a přilehlé okolí Teplic navštívíte, přeji příjemný zážitek a vzpomínky na ně.

Mgr. Martin Kůda