Česká flétnová asociace, z. s. je na světě! Když jsem přemýšlel nad úvodním textem, vzal jsem si (ani nevím proč) první a jediné vytištěné číslo časopisu „Flétna 91“ (chtěl jsem ho vydávat už v roce 1991) a našel tento úvodník.
„Dostáváte do ruky časopis první svého druhu u nás, který vznikl z nadšení několika jedinců obdivujících hudební nástroj, jehož počátky sahají kamsi do nedohledna, jehož současnost provází zájem profesionálů i amatérů na celém světě a napovídá něco i o jeho perspektivách. Příčná flétna má své kouzlo a lidé mu rádi podléhají. Mrtvý nástroj je oživován dechem a dech je viditelným projevem ducha. Možná právě proto dokáže tak přesvědčivě vyjádřit radost i smutek, něhu i zlobu, naději i rezignaci. Nejeden skladatel si příčnou flétnu zvolil za nositelku těch nejniternějších sdělení, ale byli i tací, kteří jí svěřili frivolní úlohu. Snad je to právě tato výrazová polarita, která dráždí a provokuje dnešní autory, snad její neuvěřitelné technické možnosti. Ať už je to jakkoli, příčná flétna žije intenzivním životem a ti, pro něž se stala celoživotní společnicí, hledají stále nové možnosti jejího uplatnění. Sdružují se, aby si předávali své zkušenosti, neboť bez tohoto předpokladu je pokrok-tedy vrstvení zkušeností-u jakéhokoli oboru lidské činnosti nemyslitelný. Avšak kontakt s cizími zkušenostmi a názory je možný jen otevřeností. Otevřeností hranic i myslí. Hranice už se otevřely. Teď je potřeba zpřístupnit sebe sama. To je pochopitelně těžší.
Nám flétnistům by snad mohl pomoci právě tento časopis. Měl by být dialogem mezi vámi-čtenáři a námi-redakcí. Pokračování, nebo chcete-li vyšší stupeň dialogu, by se mělo uskutečnit mezi celou československou flétnovou veřejností na jedné straně a zahraničními asociacemi na straně druhé. To ovšem předpokládá založení naší vlastní organizace. I k tomu chce časopis přispět.“
Tento text je starý skoro třicet let. Od té doby nějakým způsobem myšlenka na založení naší flétnové asociace v mé hlavě žila. A teď se tedy stala skutečností.  Každý pojem má svůj rozsah a obsah. Rozsah pojmu Česká flétnová asociace, z. s. je v tomto případě shodný s počtem osob, které spolek založily. Dle stanov se členy spolku stává celé představenstvo (v den zápisu spolku), v našem případě tedy: Jan Ostrý-předseda, MgA. Jana Ryšková-místopředseda a já coby jednatel. Obsah ČFA, z. s. nemá zatím žádný, protože obsah pojmu je souhrn podstatných známek, které v sobě daný pojem zahrnuje. O ČFA, z. s. nemůžeme zatím říci vůbec nic. Ale mohl by být např. zajímavý, přitažlivý, potřebný, pomáhající, svěží, obohacující, odborný, radostný a jaký ještě chceme/chcete. Protože bude takový, jaký si ho uděláme.
Teď snad ještě pár slov k jeho založení a složení Představenstva. V souladu s římskoprávní zásadou „tres faciunt collegium“ (tři tvoří spolek) jsme postupovali i my. V Představenstvu jsme tedy tři, a to z několika důvodů: 1) všichni tři si myslíme, že dozrál čas, aby u nás flétnová asociace vznikla, 2) máme podobné názory na fungování asociace, 3) jsme „jenom“ tři a učíme na jedné škole, což nám umožňuje pružně se dohodnout a rychle reagovat na vzniklou situaci (to se projevilo už při zakládání spolku).
Proč se jmenujeme Česká flétnová asociace, z. s.? V názvu spolku musí být toto slovo obsaženo. Přišli jsme ale na to, že tam může být i zkratka z. s., což znamená „zapsaný spolek.“ A zdálo se nám lepší mít v názvu slovo „asociace,“ než „spolek.“ Proto jsme zvolili tuto možnost. Do budoucna bychom ale byli rádi, kdyby se Představenstvo „rozrostlo.“ Nejlépe o jednoho člena z každého regionu.
Jaké výhody přinese členství v asociaci? Předně lepší informovanost o všem, co s příčnou flétnou souvisí. Od prodeje či koupi fléten a not, přes dění v jednotlivých regionech, informace o soutěžích či kurzech, představování osobností spojených s příčnou flétnou u nás… Na všechny akce, které bude ČFA pořádat, budou mít členové výrazné slevy. Chceme oslovit různé orchestry a domluvit slevy na koncerty, kde budou vystupovat např. význační flétnisté. Budeme představovat výrazné pedagogické osobnosti i mladé flétnové talenty. Možností je mnoho, bude záležet i na zájmu a iniciativě vás všech.
Teď ale pokládáme za nejdůležitější dostat se s informací o vzniku ČFA, z. s. ke všem potenciálním zájemcům. Obešleme pochopitelně všechny ZUŠ, konzervatoře a vysoké hudební školy. Dozví se to i v orchestrech v celé ČR. A komu ještě bychom to mohli sdělit? To už je úkol pro všechny naše sympatizanty. Šiřte, prosím, ve svém okolí tuto (doufám, že dobrou) zprávu. Tím nám prozatím pomůžete nejvíc.
Všechny potřebné informace jsou na našich webových stránkách. A pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se přímo na mě.

M.Lopuchovský; e-mail: mlopuchovsky@seznam.cz