1.prosince 1958 byla založena hudební škola v Hořicích. Vyučovalo se v „Domě osvěty“ (DK Koruna). Ředitelkou školy byla jmenována paní Jiřina Machková. Prvními učiteli byli pan Antonín Bittner, Jarmila Procházková a Miroslav Bartoníček. Školu navštěvovalo celkem 94 žáků.

Školní rok 1961-1962 se stal mezníkem v existenci hudebních škol. Mění se název, náplň i poslání školy. Lidová škola umění v Hořicích má obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.

Po odchodu ředitelky paní Machkové se stává novým ředitelem Zdeněk Janovský, který se zároveň stává dirigentem orchestrálního souboru Dalibor. Přichází nová učitelka paní Fléglová-Hebelková, výtvarný obor vyučuje pan Kerel, později Ivan Jilemnický. Odbor školství v Jičíně povolil otevření nového oboru tanečního, který začíná vyučovat paní Hejlová. Školu navštěvuje 150 žáků. Škola je přemístěna do budovy v Havlíčkově ulici. Žáci pořádají veřejné koncerty zároveň se svými učiteli, otvírá se oddělení dechových nástrojů.

Ve školním roce  1978-79 nastupují další učitelé – pan Kapras, paní Kaprasová. Mádlová, Bouchnerová a další. Stav žáků je 238 dětí. Škola pořádá veřejné koncerty, vystoupení a zájezdy na divadelní představení do Prahy.

Ředitel Janovský stále pracuje s orchestrem Dalibor, s Ratiborem a Vesnou a s ochotnickým spolkem J. K. Tyl. V roce 1985 odchází do důchodu pan ředitel Janovský a po něm nastupuje v roce 1985 nový ředitel pan Petr Kapras.Za jeho působení se koná množství koncertů žáků i učitelů. Po odchodu pana Kaprase se stává na jeden rok ředitelem školy pan Luděk Václavů, ale už od 1.srpna 1994 nastupuje do funkce ředitelky školy paní Zdenka Vaškovová. Ze školy odcházejí učitelé paní Vlasta Jahelková a manželé Kaprasovi. Škola otevírá dramatické oddělení, oddělení sólového a sborového zpěvu. Příchodem kvalitní učitelky výtvarného oboru se počet žáků zvyšuje na 300 dětí, později se kapacita školy ustálí na 400 žácích. V roce 2003 se rozšiřuje dechové oddělení o třídu příčných fléten, kterou vede až dosud pan Jaromír Soukup.

Paní Vaškovová odchází z funkce ředitelky školy 31 července 2018. Po ní se stává novou ředitelkou paní Blanka Bihelerová, která do této doby pracovala jako zástupkyně předešlé ředitelky. Zná velice dobře provoz školy, její přednosti i nedostatky. Škola v současnosti připravuje řadu koncertů, výstav a novinek, které přicházejí vždy s novým ředitelem. Zároveň se stává velkým pomocníkem svého zřizovatele při akcích, které město pořádá.

Zdenka Vaškovová