Položil jsem několik otázek flétnistovi, členu orchestru České filharmonie, Petrovi Veverkovi. A on mi na ně rád odpověděl.
Na jaké místo byl konkurz vypsán? V pozvánce bylo: …“vedoucí fléten/1. flétna.“
Konkurz byl vypsán na místo 1. flétny.
Kolik zájemců se přihlásilo? Byli mezi nimi i cizinci?
Přihlásilo se 93 flétnistů. 31 bylo z České republiky, 62 z ciziny.

Pouze pro členy ČFA

Přihlaste se k zobrazení celého příspěvku!