Ve dnech 25. – 28. září 2018 proběhly na HF JAMU v Brně flétnové kurzy Prof. Roberta Winna (Hochshule für Musik Köln). Téměř 20 aktivních účastníků si vyzkoušelo hodinu s nevšedním pedagogem, který rád objevuje nečekané souvislosti týkající se hry na flétnu. Mladí flétnisté se dozvěděli, jak důležitá je disciplína při studiu stupnic a etud, na rozdíl od muzikálního projevu. U někoho se snažil odbourat přílišnou sebekontrolu a naučit hráče důvěřovat svému tělu, jiným zase doporučil návštěvu očního lékaře. Velkým tématem bylo dýchání, postoj a také artikulace v souvislosti s mateřským jazykem. Náměty k zamyšlení přišly také z oblasti matematicko – fyzikální a flétnového zvuku.
Výuka probíhala v uvolněné atmosféře, Prof. Winn má v zásobě mnoho zábavných historek, a tak o úsměvy nebyla nouze. Na závěr kurzů apeloval na mladé umělce , aby nenásledovali slepě jeden směr, ale aby se snažili hledat svou vlastní cestu.

Zpracovala Mgr. Markéta Pivovarčíková