V sobotu 4. 6. 2022 jsem na opětovné pozvání paní profesorky Jany Jarkovské dorazila na konzervatoř v Teplicích, kde jsme připravily osmihodinový akreditovaný seminář o metodice výuky flétny na ZUŠ a také hlavně o literatuře vhodné pro menší i větší žáky. S velikou radostí jsme s paní profesorkou přivítaly cca 27 účastníků, těšilo mě, že vidím hodně mladých učitelů i konzervatoristů a také učitele, které jsem měla možnost poznat minule.

Nejprve jsem mluvila o metodice výuky, o tom, jak začínám s dětmi já, jak děláme vše přirozeně, s radostí a povzbuzením. Použila jsem i spoustu videoukázek, které snad potěšily a někdy i pobavily, abych jen suše nevykládala. Do Teplic jsem přivezla spoustu svých not, tak jsem ukázala kolegům jak noty pro nejmenší, tak etudy, těžší i lehčí přednesy nebo komořinu. Opět jsem měla připraveny videoukázky k jednotlivým notám.

Byla jsem moc ráda za to, že mám úžasné žáky i jejich maminky, protože jako modelové přijely mé děti, Maxík  z 2. třídy, který statečně hrál přede všemi, jedenáctileté Anička a Deniska, na kterých jsem ukazovala rozehrání, intonaci atd. Holčičky taky vytvořily krásné trio s paní profesorkou a zahrály dvě skladby z našeho repertoáru.

Skvěle reagovala paní prof. Jarkovská, která pomáhala nadhazovat témata diskusí či nám sama pověděla o svých zkušenostech, diskutovali jsme všichni nejen o držení nástroje, nátisku, natočení hlavice, ale i o úrovni výuky v naší zemi, o soutěžích, porotách… Bylo skvělé, že se téměř všichni do diskuse zapojili, shodli jsme se na tom, že by bylo výborné v těchto tématech pokračovat a mohlo by nám hodně pomoci zapojit do tohoto Českou flétnovou asociaci na Facebooku, abychom byli v kontaktu.

Na semináři měli být i cizí žáci, na nichž jsem chtěla ukázat, jak s dětmi pracuji. Bohužel kvůli úrazu jejich p. učitelky nedorazili. Škoda, že své žáky nechtěli přivézt ostatní učitelé… Ale jinak doufám, že seminář přinesl účastníkům nějaké nové poznatky a že se nesl v příjemném přátelském duchu spolupráce.

O to víc mě těší, že paní prof. Jarkovská přijala naše pozvání do Vysokého Mýta, kde nám příští školní rok nejen zakoncertuje, ale sejde se s mými žáky na malém semináři. A to je nejkrásnější, vzájemná spolupráce a souznění fléten.

Lada Štěpánková Polcarová, ZUŠ Vysoké Mýto


Paní Lada přednáší před zaplněným auditoriem


Profesorka konzervatoře v Teplicích Jana Jarkovská si zahrála s žačkami paní Lady Aničkou a Denisou