Vážení přátelé, členové ČFA.
Po delší odmlce pokračujeme v cyklu „Jak to slyším já“, který přináší formální rozbory známých flétnových skladeb. J. Pelikán (který tento cyklus začal připravovat) se omluvil pro velké pracovní vytížení. Po delším hledání jsem oslovil svého přítele ze studií, hudebního skladatele Jiřího Churáčka. Ten se tohoto úkolu ujal a první plody naší spolupráce vám předkládáme ve formálním rozboru 2. a 3. věty Koncertu G dur pro flétnu a orchestr W. A. Mozarta.
Děkuji tedy J. Churáčkovi a vám všem přeji hojný užitek z této spolupráce.

ML

MgA. Jiří Churáček
Hudební skladatel a pedagog Jiří Churáček (*1960) se narodil v Prachaticích. Po absolutoriu oboru fagot na Pražské konzervatoři pokračoval ve studiu oboru skladba na Akademii múzických umění v Praze u Jiřího Dvořáčka a Ctirada Kohoutka. V září 1989 nastoupil po úspěšném konkurzu jako učitel hudebně-teoretických předmětů na Pražskou konzervatoř, o rok později zde začal vyučovat také skladbu. Současně učil teoretické předměty také na Konzervatoři Jaroslava Ježka. V letech 2000–2013 vyučoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Od září 2013 učí opět v Praze na Konzervatoři Jaroslava Ježka a od r. 2014 současně na Konzervatoři Jana Deyla.

Od r. 1991 vydává hudební publikace a hudební nosiče ve vlastním nakladatelství. V roce 2008 založil novodobé Literátské bratrstvo, se kterým se snaží udržovat a znovuoživovat historické kulturní hodnoty ve společnosti. V kompoziční práci dominuje hudba vokální, zejména pak hudba duchovní a liturgická: Stabat mater pro velký sbor a cappella, duchovní kantáta Lamentationes Jeremiae, Parabolae Salomonis pro ženský sbor a řada mší – Veni, Domine, Beatus vir, qui timet Dominum, Hodie Christus natus est, Exaudi, Domine, vocem meam, Cantate Domino canticum (re)novum. Z další tvorby lze zmínit např. dětské (dívčí) sbory (Jaro si dalo inzerát, Odešlý milý, Jaborové husličky, Jaké oči má vítr?, Měl jsem já píščelku, O lásce a svatbě aj.), z instrumentální tvorby např. I. symfonii, Sonatinu pro trubku aklavír (1989), Okamžiky pro flétnu a klavír podle obrazů Jana Cihly, Pláč pro hoboj a orchestr, Koncert pro fagot a orchestr aj.


Pouze pro členy ČFA

Přihlaste se k zobrazení celého příspěvku!