Vážení přátelé,

v sobotu 30. září 2023 se uskuteční první masterclass České flétnové asociace (ČFA). Lektory budou tři členové ČFA: paní Martina Molinger, paní Kristina Vaculová a Miroslav Lopuchovský.

Kurz bude zaměřen na pedagogy a žáky Základních uměleckých škol. Všichni zúčastnění pedagogové obdrží certifikát o účasti na kurzu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Tuto vzdělávací akci je možné hradit z tzv. šablon, ke kterým má přístup každá ZUŠ. Pokud vás tedy škola vyšle, může za vás i poplatek zaplatit. Peníze na to má!

Kurz bude zaměřen hlavně na techniku hry na příčnou flétnu (nátisk, dýchání, postoj a držení nástroje…). Ale budeme se věnovat i nácviku přinesených skladeb. Pedagogové si mohou s sebou přivést žáka/žáky, s nimiž budou lektoři pracovat.

Rozsah kurzu bude 8 vyučovacích hodin (1 vyuč. hod.= 45 minut). Masterclass se uskuteční v sobotu 30. září v ZUŠ Popelka, Na Popelce 1/ 18 v Praze-Košířích od 10.00 do 17.00 hod. Občerstvení bude zajištěno.

Závaznou přihlášku společně s kopií dokladu o zaplacení účastnického poplatku zasílejte nejpozději do 25. září 2023 na e-mailovou adresu Mlopuchovsky@seznam.cz

Jednotná cena pro zájemce z řad pedagogů ZUŠ je 500,-Kč, pro žáky 100,-Kč. Účastnický poplatek zasílejte, prosím, na účet č. 1026328498/5500, var. symbol 300923. Platbu je možno uskutečnit také na místě před zahájením masterclassu.

Srdečně zve Představenstvo ČFA