Milí přátelé příčné flétny,

začal nový školní rok a všichni řešíme tolik věcí, odpovídáme na množství dotazů, luštíme rozvrhovou křížovku, máme radost ze setkání se „svými“ dětmi a těšíme se na jejich koncerty a vystoupení, ale zároveň pociťujeme obavy- jak to jen zvládnou/zvládneme? Těch zážitků je zkrátka přehršel. A do toho vám někdo začne nabízet masterclass (česky kurz) České flétnové asociace… Co s tím? Převládne rutina (to už tady bylo), nebo zvědavost (s čím chtějí přijít?). Správně je pochopitelně ta druhá možnost: „S čím (novým) chtějí přijít?“

Ne, ne, nechceme nikoho navnadit planými nadějemi, že např. po našem kurzu budou hrát všichni lépe. To by se nám samozřejmě líbilo, ale naše ambice tak daleko nesahají. Chceme dát ale příležitost všem zvědavým zájemcům, kteří se chtějí posunout trochu dál a hledají cestu, která by je k tomu mohla dovést. Proto naše nabídka zahrnuje pedagogy i žáky, začátečníky i pokročilé, malé i velké, zkrátka všechny, které to zajímá.

Dostal jsem už několik dotazů, na které zde rád odpovím.

„Mohu se zúčastnit kurzu, i když nejsem pedagog ZUŠ?“
Ano.

„Mohu přijet na kurz bez žáka?“ (Tady je zřejmě míněn žák jako model.)“
Ano.

„Je masterclass 30. 9. 23 akreditovaný seminář DVPP?“
Náš masterclass nemá akreditaci MŠ. Účastníci ale obdrží certifikát o účasti, a pokud učí, může jim zaměstnavatel tuto akci „připočítat k dobru.“

„Mohu si vybrat lektora?“
Ano.

„Jak konkrétně bude průběh kurzu vypadat?“
Kurz bude mít společné části, kde se představí jednotliví lektoři. Každý bude mít téma, o kterém bude hovořit (nátisk, dýchání, postoj…). Prostor bude i pro vaše dotazy. Pokud si přivedete žáka, budou s ním lektoři pracovat. Jak už bylo řečeno, lektora si budete moci vybrat. Bude-li zájem, mohou proběhnout i individuální hodiny pedagogů.

„Je možné platit masterclass z tzv. „šablon?“
Ano. Pokud vás škola vyšle, má na to ve svém rozpočtu i peníze.

Tak to jsou nejčastější otázky k našemu masterclassu, na něž jsem se snažil srozumitelně odpovědět. Snad se mi to podařilo. Pokud vás napadnou další otázky, pošlete mi je. Rád je zodpovím. Připomínám jen, že vše podstatné o této akci najdete na našem webu v článku nazvaném Masterclass ČFA (Aktuality 4. července 2023).

Na setkání se těší všichni tři lektoři (MM, KV a ML).

Kristina Vaculová

P. S.
Rozsah kurzu bude 8 vyučovacích hodin (1 vyuč. hod.= 45 minut). Masterclass se uskuteční v sobotu 30. září v ZUŠ Popelka, Na Popelce 1/ 18 v Praze-Košířích od 10.00 do 17.00 hod. Občerstvení bude zajištěno.

Závaznou přihlášku společně s kopií dokladu o zaplacení účastnického poplatku zasílejte nejpozději do 25. září 2023 na e-mailovou adresu Mlopuchovsky@seznam.cz

Jednotná cena pro zájemce z řad pedagogů ZUŠ je 500,-Kč, pro žáky 100,-Kč. Účastnický poplatek zasílejte, prosím, na účet č. 1026328498/5500, var. symbol 300923. Platbu je možno uskutečnit také na místě před zahájením masterclassu.