Milí přátelé, členové ČFA,
tentokrát se obracím hlavně k vám, protože „Jarní soutěž“ byla určena pouze pro vás. Měsíc jste měli na to, abyste si prošli naše webové stránky a našli správné odpovědi na tři otázky. Zda to bylo dost času, to bych rád slyšel od vás. Pravdou je, že soutěž se objevila na našich stránkách v době velkého rozvolňování coronavirových opatření… Všichni jsme s velkou úlevou vyšli ze svých skrýší a opájeli se možností volného pohybu pod širým nebem. Na druhou stranu to byla po dlouhém pandemickém období první větší akce pro členy naší asociace… Ať tak, či onak, soutěž proběhla bez většího zájmu členů ČFA. Své odpovědi poslaly jen čtyři členky ČFA.

Velký dík patří firmě Sax & Flute, která pro tuto soutěž připravila ceny. V jejím pražském ateliéru jsme také s panem Marettou dne 23. 6. 2021 vylosovali pořadí. Bylo to celkem jednoduché, protože správné odpovědi byly pouze dvě.

Druhou cenu získala paní Ivana Šarlingerová.

Vítězkou se stala slečna Anna Beskydová.

Oběma posíláme velkou gratulaci!

 

A tady jsou správné odpovědi na ony tři otázky.

 1. Kdo byl prvním žákem prof. Františka Malotína?
  Petr J. Šetek
 2. Jak se jmenuje komorní skladba s flétnou, kterou A. Roussel věnoval francouzskému flétnistovi René Le Roy?
  Serenáda pro flétnu, smyčcové trio a harfu
 3. Kde se nachází nejzápadnější ZUŠ v ČR?
   ZUŠ R. Schumanna v Aši

  Správné odpovědi jste mohli najít v těchto příspěvcích:
  Flétnista na cestách životem (otázka č.1),
  Rozbor díla Alberta Roussela-„Hráči na flétnu“ (otázka č. 2),
  Historie ZUŠ Roberta Schumanna v Aši (otázka č. 3).

ML