Vážení přátelé,

za necelých 14 dní se uskuteční dlouho očekávaná (a po dva roky odkládaná) největší flétnová akce u nás – XXIV. flétnový den. Oslovili jsme s dostatečným předstihem všechny potencionální zájemce a přihlásily se už desítky zájemců
z celé ČR.

Stáhněte si program XXIV. FD se závaznou přihláškou

 

Přesto chci ještě jednou (krátce před ukončením přijímání přihlášek) upozornit na blížící se sobotu 27. května 2023, kdy se XXIV. FD uskuteční. Možná jste přihlášení odložili, a potom na něj zapomněli. Možná jste si spojili fakt, že členové ČFA mají vstup zdarma s tím, že se nemusí přihlašovat. Přihlásit by se měl každý! Kromě jiného také proto, že je zde možnost objednat si oběd. A kdo si ho neobjedná, nemůže s ním počítat.

Ať už je to jakkoliv, pocítil jsem potřebu ještě jednou upozornit na jedinečnou flétnovou akci u nás. Poctivě jsme ji připravovali několik měsíců. A byla by velká škoda, kdyby vám unikla jen nepozorností.

Součástí programu XXIV. FD bude také Valná hromada ČFA. Abychom byli usnášeníschopní, musí nás být nadpoloviční většina. Zvažte tedy, prosím, i tuto okolnost. Rozvoj naší asociace není (a nemůže být) pouze záležitostí Představenstva ČFA. Věřím, že mnoho skvělých podnětů může vzejít i od řadových členů naší asociace. Ostatně, nebýt poslední Valné hromady našeho spolku, nebyl by ani XXIV. FD!

Miroslav Lopuchovský

Za Představenstvo ČFA
M. Lopuchovský, předseda