Vážení přátelé,

za necelých 14 dní se uskuteční dlouho očekávaná (a po dva roky odkládaná) největší flétnová akce u nás – XXIV. flétnový den. Oslovili jsme s dostatečným předstihem všechny potencionální zájemce a přihlásily se už desítky zájemců
z celé ČR.

 

Přesto chci ještě jednou (krátce před ukončením přijímání přihlášek) upozornit na blížící se sobotu 27. května 2023, kdy se XXIV. FD uskuteční. Možná jste přihlášení odložili, a potom na něj zapomněli. Možná jste si spojili fakt, že členové ČFA mají vstup zdarma s tím, že se nemusí přihlašovat. Přihlásit by se měl každý! Kromě jiného také proto, že je zde možnost objednat si oběd. A kdo si ho neobjedná, nemůže s ním počítat.

Ať už je to jakkoliv, pocítil jsem potřebu ještě jednou upozornit na jedinečnou flétnovou akci u nás. Poctivě jsme ji připravovali několik měsíců. A byla by velká škoda, kdyby vám unikla jen nepozorností.

Součástí programu XXIV. FD bude také Valná hromada ČFA. Abychom byli usnášeníschopní, musí nás být nadpoloviční většina. Zvažte tedy, prosím, i tuto okolnost. Rozvoj naší asociace není (a nemůže být) pouze záležitostí Představenstva ČFA. Věřím, že mnoho skvělých podnětů může vzejít i od řadových členů naší asociace. Ostatně, nebýt poslední Valné hromady našeho spolku, nebyl by ani XXIV. FD!

Miroslav Lopuchovský

Za Představenstvo ČFA
M. Lopuchovský, předseda