Životní příběh Františka Malotína je dlouhý, plný krásného flétnového zvuku, mimořádný, smysluplný, naplněný nezkrotnou zvídavostí, prodchnutý nadšením a odhodláním, barevný, radostný, ale i plný zvratů a hledání… Těch přívlastků si tam může každý doplnit mnohem, mnohem víc.

Minulý rok jsme o tomto jedinečném flétnistovi, pedagogovi, staviteli fléten, fotografovi a životním nadšenci přinesli k jeho kulatému životnímu jubileu na našem webu obsáhlý článek. Na Pražské konzervatoři měl také vzpomínkový pořad, kam mu přišlo pogratulovat mnoho jeho bývalých studentů a obdivovatelů. Letos bude připomínka jeho narozenin komornější. Ale věřím, že o to intenzivnější. Čestný předseda České flétnové asociace si to jistě zaslouží.

Kdo s tímto tvrzením souhlasí, má možnost připojit k tomuto krátkému příspěvku svůj komentář.

Přeji Ti, Františku, za sebe i za všechny Tvé příznivce pevné zdraví a radostný pohled do každého dne. Vždyť každý den se skládá z hodin a okamžiků. A ty mohou být krásné v každém věku. Tady už záleží na každém z nás.

ML


Životopis Františka Malotína (1929)

* 15. 11. 1929 v Barchůvku
1941 – 1949 Reálné gymnázium v Novém Bydžově
1949 – 1954 Pražská konzervatoř
1953 – 1955 Vojenská základní služba –  Armádní opera (1. flétna) a  Armádní umělecký souboru
(1. flétna)
1955 – 1983 Symfonický orchestr československého rozhlasu (1. flétna, vedoucí skupiny)
1956 – 1957 Pražský komorní orchestr bez dirigenta (1. flétna)
1967 – 1968  Deylův ústav pro slabozraké – pedagog
1968 – 1988 Lidová škola umění Voršilská – pedagog
1964 – 1983 Pražská konzervatoř – externí pedagog
1983 – 2004 Pražská konzervatoř – řádný pedagog
1987 + 1988 Kurzy komorní hudby – Kroměříž –  lektor
1990 – 2013 Prázdninové flétnové kurzy – „Letní flétny“ –  zakladatel, lektor (Jičín) Olomouc, České Budějovice (lektor)
1971 – zavedení francouzského modelu flétny v Čechách