Program MenART pod křídly Nadačního fondu Magdaleny Kožené podporuje mladé talentované umělce ze ZUŠ a samozřejmě i jejich pedagogy. Nabízí dvojici student-pedagog ZUŠ roční stipendium-spolupráci s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi.

Letošní školní rok 2020/21 měli flétnisté to štěstí, že byl otevřen i jejich obor a mentorem se pro ně stal výborný flétnista a pedagog Jan Ostrý.

Na jaře jsme tedy já a moje žákyně Adélka Vrátilová usedly k přihlášce, napsaly motivační a doporučující dopis a spolu s nahrávkami z naší výuky vše odeslaly. Pan prof. Ostrý si vyslechl nahrávky všech zájemců o stipendijní program a osobně vybral osm flétnistek i s jejich pedagogy. Měly jsme s Adélkou to štěstí být vybrané a moc jsme se těšily na první setkání, které proběhlo ve dnech 29.-31.8.2020 v Kroměříži.

V pátek v poledne jsme tedy dorazily k místnímu internátu, kde nás čekala usměvavá Irena Pohl Houkalová, manažerka nadačního fondu, která se se svými spolupracovnicemi o nás skvěle starala. A v15 hodin vše vypuklo. Poprvé jsme se s respektem setkaly s naším mentorem a viděly jsme svých sedm kolegyň a jejich pedagogy. Celé odpoledne všechny slečny ve věku 13-15 let hrály před ostatními a před panem profesorem. Nervozita a tréma vládly celé třídě. Pan profesor si udělal spoustu poznámek, na čem chce se všemi pracovat a atmosféra se postupně uvolnila. Jak děti, tak my učitelé jsme hned navázali přátelství. Šlo nám to opravdu rychle. Večer jsme strávili v kroměřížském zámku na veselé besedě se všemi mentory.

Celá sobota byla velmi pracovní, zajímavá a plná inspirace. Každá flétnistka měla svou lekci s mentorem, my ostatní jsme poslouchaly, zapisovaly a čerpaly zkušenosti našeho lektora. Večerní přednáška kouče Mariana Jelínka byla skvělou tečkou za sobotní pohodou.

Neděle se nesla v duchu zadávání domácích úkolů a velkého srdečného loučení. Těšíme se na listopadové setkání, které proběhne v Praze. Je skvělé, že jsme s Adélkou tento víkend mohly zažít a že žáci a učitelé mají takovou příležitost pracovat s nejlepšími lidmi z oboru.

Lada Štěpánková Polcarová a Adéla Vrátilová, ZUŠ Vysoké Mýto

Lektor Jan Ostrý s Adélkou Vrátilovou Adélka se svou paní učitelkou Ladou Štěpánkovou Polcarovou