V březnu tohoto roku vyšla ve flétnovém časopisu Pan (British Flute Societyn) recenze na Praktickou metodiku Františka Malotína. Napsal ji pan Gavin Stewart. Českého překladu se ujal bývalý student F. Malotína pan Petr J. Šetek. Přinášíme vám její znění.
ML

FRANTIŠEK MALOTÍN
(translated by PETR J ŠETEK)
A FLUTE GUIDE; PHILOSOPHY IN PRACTICE
Šetek © 2019

Profesor František Malotín je průkopnický a vysoce uznávaný učitel v České republice. Jeho Příčná flétna-Praktická metodika vyhrála první cenu v soutěži Pedagogické tvořivosti v Praze v roce 1996 a nedávno se objevila ve svém druhém českém vydání. Dvacet jedna let po prvním českém vydání vyšla tato učebnice v anglickém překladu.

Nabízí snadno stravitelný pohled na základy hraní na flétnu s kapitolami o nátisku, dechu, vibrátu, artikulaci, držení flétny a těla při hraní. Následují kapitoly o tom jak cvičit a hrát zpaměti. Kniha je určena hlavně pro učitele flétny, méně už pro studenty, což je nejvíce zdůrazněno v kapitolě „Výběr studenta.”

Pozornost je zde zaměřena na čelisti, zuby, rty I tělo jako celek. Autor upozorňuje na nežádoucí abnormality, které mohou výběr žáka ovlivnit. Navzdory této mírně problematické kapitole “A Flute Guide” (Průvodce flétnou) nabízí dobré, důležité a praktické informace pro hru na příčnou flétnu; rezonance “dutin” hlavy a hrudníku hráče, důležitost pocitu “na zívání.” Ty jsou často v dostupných výukových knihách přehlíženy.

Kapitola o dýchání poskytuje důležité rozlišení, jak bychom měli zvážit vztah mezi dýcháním a nátiskem. Začíná slovy: „Měli bychom si vytvořit pocit, že je to dech, který hraje a nátisk ho pouze usměrňuje.” Teprve potom rozebírá závislosti obou parametrů a jejich vliv na celkovou pohodu flétnisty. Přírozené, vnitřní uvolnění flétnisty se opět rozebírá v kapitole o vibratu, kde Malotín vyjadřuje svou nechuť k mechanickému vibratu, které narušuje hudbu. Místo toho se zaměřuje na holistický přístup, který dost zajímavě spočívá ve vyhýbání se jakékoli diskusi o tomto tématu. Namísto toho ho přirovnává k vibrátu u zpěvu.

Závěrečné kapitoly se zabývají nástrojem samotným; jeho údržbou, výrobou a běžnými opravami. Tato část je nejvíc poučná a kniha skýtá úplný referenční nástroj pro téměř vše, co učitel potřebuje při výuce pevných základů techniky pro začátečníky. Ačkoliv to není učebnice nebo studijní kniha, poskytuje osvícené čtení a nabízí čtenáři příležitost přemýšlet o hmatatelných aspektech hry na flétnu, oddělených od nástroje, a tím je odměňuje hlubším porozuměním jejich práce.

Gavin Stewart

První flétnista Milwaukee Symphony Orchestra o Metodice FM

Přinášíme neformální hodnocení Praktické metodiky Františka Malotína prvním flétnistou Milwaukee Symphony Orchestra Davidem Shostacem. Reaguje na zaslaný anglický překlad, který mu poskytl Petr J. Šetek. Je to další důkaz kvality výše zmíněné Praktické metodiky FM.
ML

Hi Petr, hope you are well and safe!  Just wanted to tell you the Malotin Flute Guide is an amazingly complete and inclusive treatise that covers a huge amount of information that is of value to every flutist, especially students of all levels.  Thank you for this translation, which is very readable and accurate.  Well done!  I really appreciate the advance copy of the book.  You can quote me on this if you want.
Best, David

David Shostac (Principal flutist of the Milwaukee Symphony Orchestra)
Principal flutist and soloist with the Los Angeles Chamber Orchestra

Nazdar Petře,
doufám, že jsi zdráv a v pořádku! Chci Ti jen říct, že Malotínův “Flétnový průvodce” (Metodika) je úžasně kompletní a inkluzivní pojednání, které pokrývá obrovské množství informací, které mají hodnotu pro každého flétnistu, zejména pro studenty na všech úrovních. Děkuji Ti za tento překlad, který je velmi čtivý, srozumitelný a přesný. Výborně! Opravdu oceňuji poslanou kopii knihy. Můžeš mě citovat, pokud chceš.
Vše nejlepší, David