V sobotu 2.11. 2019 pořádala Konzervatoř Teplice seminář s názvem „Výuka příčné flétny na ZUŠ“. Lektorkou byla prof. brněnské konzervatoře a JAMU Kristina Vaculová, která má ovšem rovněž zkušenosti s výukou na ZUŠ, takže seminář sliboval setkání s osobností, jejíž šíře pedagogické činnosti není rozhodně obvyklá.

Publikum čítalo cca 30 účastníků, především pedagogů ZUŠ, garantkou akce byla prof. Jarkovská z teplické konzervatoře. Po krátkém přivítání se prof. Vaculová ujala slova a rozběhla se přednáška, která byla hojně obohacována dotazy a připomínkami aktivního publika. Tematicky se probírala hra na flétnu od samého začátku – tedy tvoření tónu na hlavici, správné dýchání, postoj, držení nástroje, prof. Vaculová také představila některé z flétnových škol pro začátečníky. Posluchači si vzájemně sdělovali poznatky a zkušenosti v té které oblasti, o níž prof. Vaculová právě hovořila. Právě ono vzájemné vyměňování si informací spolu s možností dotázat se přednášející na její názor či způsob řešení určitého problému, činilo tento seminář velmi zajímavým a především živým.

Došlo také na konkrétní ukázky výuky – práce s „modelem“. Tím byla dívenka z druhého ročníku teplické ZUŠ a nutno smeknout před její odvahou, protože se opravdu nebála vystoupit před početným odborným publikem, předvedla připravené skladbičky a trpělivě se snažila vyhovět pedagogickým připomínkám prof. Vaculové, která s dívenkou poměrně dlouhou dobu pracovala.

Po přestávce na oběd pokračoval seminář odpoledním blokem, v němž se otevřelo téma uvolněnosti krku (a uvolněnosti celkové), došlo na moderní flétnové techniky, které si publikum ihned ochotně vyzkoušelo, diskuse se pak stočila na téma hudebního vzdělávání u nás a v zahraničí a také proběhla debata o výběru nástroje.

Kdo čekal, že se na semináři dozví konkrétní recept na to „jak učit“, mohl být zklamán. Takový „recept“ podle mého názoru totiž neexistuje a způsob výuky si každý pedagog vytvoří především sám a přirozeně jej upravuje na jednoho každého žáka. Prof. Vaculová představila své principy výuky, prezentovala své názory a bohaté pedagogické zkušenosti – a to považuji za ten skutečný recept, ze kterého může každý pedagog čerpat dle svých potřeb a možností.

Prof. Vaculová je každopádně výrazná postava naší flétnové scény a každé setkání s osobností tohoto typu je rozhodně obohacující.

Kamila Cretan