Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro se jako již každý rok konala v Praze. V roce 2019 se otevřely jako vždy dva hudební obory, tentokrát příčná flétna a hoboj. Pro tento rok byl vybrán termín od 8.5. do 15.5. Soutěž je určena pro mladé hudebníky do 30 let. Jejím cílem je vedle podpory začínajících hudebníků také propagace české hudby. Od roku 1994 je také uváděna vždy nová skladba českých skladatelů.
S nápadem pořádat mezinárodní hudební soutěž při festivalu Pražské jaro přišel Rafael Kubelík se členy České filharmonie v roce 1946. Ještě tentýž rok byly vypsány podmínky houslové soutěže o cenu Jana Kubelíka. Ta první se konala v květnu 1947 v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

Čtveřice finalistů: Yu Yuan, Niamh McKeena, Chaeyeon You, Anna Talácková

O letošní soutěži:
Porota nejprve z anonymních nahrávek vybrala uchazeče, kteří byli následně pozváni do soutěže. Bylo vybráno 48 flétnistů, z nichž se do prvního kola dostavilo 44.
Soutěž probíhala začátkem května, aby její finálová kola byla součástí festivalu Pražské jaro, který se zahajuje koncertem 12. května.
Mezi porotci byla samá zvučná jména. V porotě byli: Christina Fassbender-Něměcko (předsedkyně fl.poroty), András Adorján-Dánsko, Barthold Kuijken-Belgie, Jan Ostrý – Česká republika, Jiří Válek (taktéž z České republiky), Philippe Bernold – Francie a Silvia Careddu – Itálie.
Po prvním kole (které se konalo v Národním domě na Vinohradech), se z postupu zaradovalo hned 12 flétnistů, z toho 3 flétnistky z České republiky. (Michaela Blažková, Sylvie Schelingerová a Anna Talácková). Jakožto soutěžní skladbu si flétnisté mohli vybrat libovolnou fantazii z 12 Telemannových fantazií pro flétnu. Povinná byla Sonáta pro flétnu a klavír od E.Schulhoffa.
Osobně mi přišlo, že sál byl příliš veliký, pro flétny akusticky ne moc vhodný, flétnistům hodně ubral na síle zvuku a celkově dosti stíral rozdíly v dynamice.

Sál pro první dvě kola:

Druhé kolo se konalo tamtéž, povinná byla Fantazie od G.Faurého, pak výběr mezi dvěmi Bachovými sonátami- C dur (BWV 1031) a Es dur (BWV 1033), následně bylo možno si vybrat mezi Sonátou od B.Martinů, Sonátou super Hoson Zes a Undinou C.Reineckeho. Nakonec zazněla pro všechny flétnisty povinná skladba od J.Pelikána-Introduzione e tema con variazioni, složená pro tento ročník soutěže.
Po skončení druhého kola se ve večerních hodinách diváci a soutěžící netrpělivě těšili na výsledky. Nakonec bylo oznámeno, že do finále postoupili 4 učastníci soutěže, a to: Chaeyeon You, Niamh McKeena, Anna Talácková a Yu Yuan.

Zároveň byly uděleny dvě zvláštní ceny: Cena Nadace Bohuslava Martinů pro velmi muzikální Sylvii Schelingerovou (Česká republika) za nejlepší interpretaci Sonáty B. Martinů, dále cenu Nadace Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby J.Pelikána-Introduzione e tema con variazioni získala Rute Fernandez, velmi muzikální flétnistka z Portugalska.

Dne 14.5. nastal poslední den soutěže-finále. Konalo se ve Dvořákově síni Rudolfina.

Bennewitzovo kvarteto

Tentokrát byl povinnou skladbou kvartet G dur op.98 od A.Rejchy (flétnisty doprovodilo právem uznávané Bennewitzovo kvarteto) Z flétnových koncertů si mohli finalisté vybrat Koncert W.A.Mozarta – G či D dur, nebo Koncert D dur od Viléma Blodka. Doprovodil orchestr PKF-Prague Philharmonia s dirigentem Stanislavem Vavřínkem.
V první polovině finále nám zahrály dvě flétnistky: Niamh McKeena a Chaeyeon You. Obě si vybraly (kromě již zmíněného kvartetu od A.Rejchy) Koncert pro flétnu a orchestr G dur od W.A.Mozarta. Niamh McKeena (Německo,Irsko) všechny okouzlila svým nádherně kovovým tónem, naopak Chaeyeon You (J.Korea) se předvedla s neskutečnou obratností a citlivostí.
V druhé polovině finále zazněl Koncert pro flétnu a orchestr D dur od W.A.Mozarta v podání Yu Yuana a Koncert pro flétnu a orchestr D dur Viléma Blodka, hraný Annou Taláckovou. Yu Yuan vynikl svou technickou vyspělostí, Anna Talácková svou obrovskou muzikálností.

V pozdních hodinách, lehce po jedenácté hodině, byly vyhlášeny výsledky celé soutěže. Ty byly následující: 1.cena-Chaeyeon You, 2.cena-Anna Talácková a Yu Yuan, 3.cena-Niamh McKeena.

Laura Kopřivová