Profesorka Božena Růžičková patří dnes již bezesporu k pedagogickým legendám. Už přes čtyřicet let vyučuje hru na flétnu na konzervatoři v Brně. Měla jsem to štěstí, že prof. Růžičková, alias Božka (nikdo v mém okolí ji nikdy jinak nenazval), stála jako neotřesitelná autorita u mých flétnových začátků na konzervatoři v Kroměříži, kde v počátcích své pedagogické činnosti působila. Už je to neuvěřitelných 45 let, co jsem k ní poprvé přišla do hodiny flétny – a za celou tu dobu jsem nikdy nezapochybovala o tom, že toto setkání bylo pro mě zcela zásadní a že jí nikdy nemůžu být dost vděčná. Kromě flétnových a hudebních dovedností mě přivedla především k řádu a systematičnosti v práci, naučila mě přijmout fakt, že bez drilu to v muzice nejde a že se věci nedělají napůl. Kdybych měla jmenovat kantory s obrovským pedagogickým talentem v tom nejširším slova smyslu, Božena Růžičková by mě napadla mezi prvními. A to je taky jeden z důvodů, proč jsem jí položila několik otázek.

Pouze pro členy ČFA

Přihlaste se k zobrazení celého příspěvku!