Konzervatoř Pardubice slaví v tomto roce 40 let od založení. Za tuto dobu absolvovalo školu přes 1000 absolventů všech studijních oborů.
Dechové oddělení je součástí školy od prvního ročníku existence. Je to tradičně nějvětší oddělení, které v současnosti nabízí studijní obory hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu a součástí oddělení je i studium bicích nástrojů. Vedoucím oddělení je Mgr. Jaromír Hönig (flétna).

Obor hra na flétnu se vyučuje nepřetržitě od druhého ročníku existence školy a v prvních letech zde vyučovali dva pedagogové, Mgr. Jaromír Hönig a Mgr. Zdeňka Rotreklová, později zde měl malý pracovní úvazek i Josef Severa (někdejší člen operního orchestru v Brně – již zemřel).
Mgr. Jaromír Hönig je laureátem mezinárodní soutěže Pražské jaro 1968, kde získal spolu s irským flétnistou Jamesem Golwayem 2. cenu. Od roku 1970 působil 17 sezón jako sóloflétnista Komorní filharmonie Pardubice, s níž absolvoval přes 5O sólových koncertů doma i v zahraničí (Polsko, Německo, Šyvýcarsko, Holandsko) a pro Čs. rozhlas studio Hradec Králové natočil několik snímků se svým mateřským tělesem a dále přes 2O  nahrávek flétnové komorní tvorby (vesměs se svou manželkou Sylvou). Absolvoval řadu koncertů včetně festivalových. Od roku 1986 byl zástupcem ředitele Konzervatoře Pardubice, v letech 1999 až 2012 pak ředitelem školy. V současnosti vyučuje hru na flétnu.
Mgr. Zdeňka Rotreklová absolvovala brněnskou konzervatoř a AMU v Praze ve třídě Prof. Františka Čecha. Byla rovněž flétnistkou Komorní filharmonie Pardubice a celou dobu svého působení na škole byla v roli externího pedagoga.

Od roku 1995 na škole půdobí jako řádný pedagog Mgr. Silvie Mechová, absolventka Konzervatoře Pardubice a JAMU v Brně ve třídě Pro. Arnošta Bourka.  Je držitelkou několika cen z různých soutěží  – např. 2. cena v soutěži konzervatoří ČR a 3. cena v interpretační soutěži AMATI Kraslice. Absolvovala krátkou orchestrální stáž ve Francii v roce 1991. Kromě pedagogické činnosti pravidelně koncertuje zejména v oblasti komorní hudby v ČR i v zahraničí (Švýcarsko, Polsko).
V současnosti na škole vyučují jako řádní pedagogové Mgr. Silvie Mechová a Mgr. Jaromír Hönig. Oba spolupracují i v té podobě, že si některé studenty ve výuce dělí, což se jeví jako dobrá cesta pro jejich umělecký vývoj. Z flétnové třídy školy vyšla řada absolventů, z nichž naprostá většina dále působí jako členové orchestrů nebo v pedagogické sféře. Z nejvýznamnějších absolventů to jsou např. Roman Novotný (člen ČF), Helena Mochanová (členka SOČR Praha), Silvie Mechová (pedagog konzervatoře Pardubice), Vojtěch Línek (člen Filharmonie Hradec Králové), Monika Devátá (pedagog konzervatoře České Budějovice – zobcová flétna), Jiří Berger (studium v zahraničí), Hedvika Švendová (v současnosti studuje ve Francii hru na kytaru a flétnu) a další na pozicích vedoucích pracovníků v hudebním školství nebo pedagogové.

Studenti Konzervatoře Pardubice mají na škole velmi dobré studijní podmínky, co se týká materiální vybavenosti školy, počtu učeben a nástrojového vybavení. Výjimeční absolventi na základě veřejného konkurzu mají možnost přednést svůj absolventský koncert za doprovodu profesionálního orchestrálního tělesa –  Komorní filharmonie Pardubice nebo Filharmonie Hradec Králové.
Naši žáci mají možnost pravidelně a zdarma navštěvovat abonentní koncerty těchto orchestrů a tím nejen poznávat orchestrální literaturu, ale také slyšet zajímavé sólisty. Před několika týdny s Komorní filharmonie Pardubice vystoupil flétnista Patrick Gallois, který pardubickému publiku zahrál Koncert pro flétnu Saveria Mercadanteho. Filharmonie Hradec Králové zase doprovodila mladého španělského flétnistu Leonarda Hernandese (Jaques Ibert – Koncert pro flétnu)

Konzervatoř Pardubice pořádá i různé mistrovské kurzy. V roce 2013 byla hostem americká flétnistka Carol Wincenc, v roce 2014 to bylo francouzké dechové kvinteto (členové rovněž uspořádali kurzy pro naše studenty). Flétnista Patrick Gallois v roce 2016 při příležitosti hostování s KFP uspořádal pro studenty konzervatoře i ZUŠ seminář s praktickou ukázkou výuky a řešení některých nástrojových problémů.
Mnozí naši studenti-flétnisté získávají různá ocenění na soutěžích. Za všechny je možné jmenovat z posledních let např. Hedviku Švendovou, která získala 1. cenu na minulém ročníku soutěže konzervatoří v Teplicích v roce 2012, Silvie Mechová se umístila na 1. místě soutěže Pardubické dechy v roce 2017, v roce 2018 získala Kristýna Klokočníková 2. cenu na soutěži Pro Bohemia v Ostravě a letos v listopadu tato studentka obdržela 3. cenu na soutěži konzervatoří v Teplicích.

Mgr. Silvie Mechová