Po loňských oslavách jubilea vstoupily letos Mezinárodní interpretační kurzy JAMU sebevědomě do dalšího, jednapadesátého ročníku. Opět se sešla plná aula účastníků, kteří v den zahájení sršeli nadšením a očekáváním skvělých, nejen hudebních, zážitků. Konečný počet ze 106 přihlášených byl 97! Když uvážíme, kolik podobných akcí se pořádá v Česku i v zahraničí, vždycky nás zahřeje u srdce, že takové množství mladých hudebníků si pro své prázdninové vzdělávání vybralo právě nás. Zásluhu na tom má nejen internet a propagace pořadatele, ale jak jsme zjistili i reference a doporučení hudebníků, kteří s našimi kurzy již mají zkušenost. Vedle tuzemských studentů konzervatoří, kteří v našich kurzech hledají mimo jiné příležitost představit se svým eventuálním budoucím pedagogům, přijelo i 26 cizinců, tentokrát ze Slovenska, Běloruska, Ruska, Ukrajiny, Polska, Francie, Rakouska, Litvy, Koreje, Japonska, Thajska, Řecka, Německa, Španělska, Finska, Kanady, Velké Británie a USA. Na kurzech se letos vyučovaly obory: Flétna, Pikola, Hoboj, Housle, Klavír, Kontrabas, Komorní hra a Zpěv.
Hned druhý den po zahájení se uskutečnil koncert pedagogů. Byl o něj takový zájem, že Koncertní sál JAMU doslova „praskal ve švech“. Posluchači kromě sedadel zaplnili i veškerý zbylý prostor, seděli i na zemi před pódiem. Na koncertě vystoupili s atraktivním programem lektoři Barbara Maria Willi, Jurij Likin, Miloslav Jelínek, Václav Kunt, František Kantor, Jan Jiraský, František Novotný. Klavírní spolupráce se ujali Vladimír Hollý, Radim Pančocha a Marcela Jelínková.
Pokud mladí umělci právě necvičili nebo se neúčastnili lekcí svých pedagogů, mohli si prohlédnout naše krásné město, konkrétně např. brněnské podzemí nebo Muzeum Leoše Janáčka. V horkých dnech jim pak nabídla osvěžení třeba brněnská přehrada. Atraktivním zpestřením pobytu ovšem byla i letos návštěva vinného sklípku Jožky Šmukaře v Hustopečích, kde se obvykle všichni mladí lidé vzájemně blíž poznají a navážou třeba i nová mezinárodní přátelství.
Pro flétnisty a pikolisty byla uspořádána výstava nástrojů výrobce pikol Stanislava Findy, která se těšila velkému zájmu.
Abychom věděli, co děláme dobře nebo co bychom naopak měli změnit, uskutečnila se mezi kurzisty anketa, jejímž výsledkem jsme byli velmi potěšeni. Většina dotázaných měla z kurzů velmi dobrý dojem, vysoce hodnotili nejen své pedagogy a celkovou úroveň vyučování, možnost navštěvovat pravidelné každodenní koncerty jako posluchači i jako účinkující, ale i materiální zabezpečení a zázemí. Na takovém hodnocení má nemalou zásluhu vedle ředitele kurzů prof. Václava Kunta i organizační tým v čele s Radkou Nesvadbovou a Petrou Koňárkovou. Spokojenost všech frekventantů tak našim „MIKům“ dodala sebevědomí a naději do dalších let, zvláště když mnozí vyjádřili touhu přijet za rok znovu nebo se dokonce setkávat častěji.

František Kantor