Mám dobré zkušenosti se školou Roberta Winna, učím podle ní 20 let. V současné době má tato škola 4 díly. Je to trochu nepřehledné – jednotlivé části nejsou očíslovány. 1. díl nese název AMA Flute 2000, 2. díl AMA flute 2000 – Getting on With, 3. díl High Performance Flute  a poslední  4. díl High Performance Flute – The Sequel .

Prvním dílem se „průměrný“ žák prokouše  přibližně za dva roky.  Přiloženo je  CD s ukázkou a doprovodem – je poznat, když s ním děti cvičí, je to takový zábavnější metronom. Škola není ilustrovaná, ale je vybavena výmluvnými fotografiemi, dá se použít i pro starší zájemce studia hry na flétnu. Textu je tak akorát, upozorňuje na podstatné věci. Lidové písně z Evropy se střídají s jednoduchými skladbičkami z klasiky a populárně – jazzovými kousky. Výhodou je také velké množství duet.
Druhý díl obsahuje kromě CD také sešit s klavírními doprovody. Také tento díl zabere asi 2 roky studia. V 1. i 2. díle žák narazí na kvízy, jednoduché úkoly z oblasti hudební teorie.
Třetí díl je výběrem  etud, studií, přednesů a duet pro  „mírně pokročilé“. Doprovody na CD jsou nahrány komorním orchestrem.
Čtvrtý díl navazuje na třetí, obtížnost stoupá. Na přiloženém CD tentokrát nejsou doprovody, ale zajímavá dueta ve formátu PDF.

Děti tato škola velmi baví a mě také. Vydává ji nakladatelství AMA Verlag v anglické a německé verzi. Mám ve zvyku tuto veselou školu doplňovat na začátku výběrem ze dvoudílné školy Dimitru Popa (Metoda de Flaut). 1. díl vyšel v roce 1959, používat ji tedy výhradně pro výuku dnešních malých flétnistů by asi neobstálo, ale na doplnění je výborná.

Markéta Pivovarčíková