Toto téma jsem si vybrala, abych se dozvěděla více informací o autorovi Albertu Rousselovi, jeho životě a tvorbě. Podrobněji jsem se zaměřila na jeho dílo pro flétnu a klavír Joueurs de flute. Zaujala mě její struktura a především harmonie, která stylově odpovídá pojmenování jednotlivých vět skladby. Ve své práci bych chtěla zjistit, proč Roussel pojmenoval skladbu „Joueurs de flute“, tedy v překladu „Hráči na flétnu“, odkud čerpal inspiraci a jak jí použil v harmonické struktuře celé skladby.

Jana Dryáková

Rozbor díla Alberta Roussela – „Hráči na flétnu“ PDF

Foto autorky