Program opožděného XXIV. FD

Milí přátelé,

program opožděného XXIV. FD je tady! Máte tedy dostatek času na rozmyšlenou. Ale věříme, že se moc dlouho rozmýšlet nebudete a přihlásíte se co nejdříve. I vzhledem k 1. flétnové soutěži ČFA očekáváme totiž hojnou účast.

Na osobní setkání se těší členové Představenstva ČFA.