Milí příznivci příčné flétny,
na poslední Valné hromadě našeho spolku mě většina ze zúčastněných členů ČFA přesvědčila, abych opět uspořádal další flétnový den. Nahlédl jsem do Aktualit na našem webu, abych si (a zároveň i Vám) připomněl, jak to vlastně bylo…

XXIV flétnový den se měl uskutečnit 25. dubna 2020, hlavním hostem měl být francouzský flétnista, pedagog a dirigent Philippe Bernold. Protože nás však přepadla pandemie coronaviru, neuskutečnil se.

Pandemie opadla, nadšení nás přepadlo, a tak jsme se rozhodli, že na tradici flétnových dnů navážeme. Opožděný XXIV. FD se bude konat v sobotu 27. května 2023 v ZUŠ Popelka v Praze-Košířích. Píšu to s malým rozechvěním a značným předstihem. Udělejte si, prosím, na tento termín čas. Chci/chceme věřit tomu, že nebudete litovat.

Na programu XXIV. FD intenzivně pracujeme. Ale už teď víme, že jeho součástí bude soutěž. Oslovil jsem hudebního skladatele Pavla Trojana a on napsal skladbu pro flétnu a klavír přímo pro Českou flétnovou asociaci. Má název Hravá hudba (Playful Music), je dlouhá cca 8 minut, má 3 věty, její technická náročnost není příliš velká (sám jsem na to dohlédl).

Každá soutěž s sebou nese spoustu otázek. Tak např. věkové rozmezí soutěžících, zda si každý soutěžící přiveze i korepetitora/ku, kdy a kde bude k dispozici notový materiál, kdo bude v porotě, jaké budou ceny…

Myslím, že teď je nejdůležitější pro Vaše rozhodování mít k dispozici noty. Proto najdete na našem webu flétnový part a demo nahrávku.*) Myslíme si, že to by mělo postačit k závaznému rozhodnutí a případnému zaslání přihlášky do soutěže. Kompletní notový materiál dostanete poté poštou (nebo jiným způsobem po vzájemné dohodě). Každý soutěžící musí mít svoje tištěné noty. Cena za jeden výtisk je 100,-Kč, členové ČFA (ať je jím žák nebo pedagog) dostanou noty zdarma!!!

Soutěž je vypsaná pro žáky Základních uměleckých škol, kterým v den soutěže nebude více než 18 let. Počet přihlášek bude z kapacitních důvodů omezen, rozhodovat bude datum doručení přihlášky.

Jistě vás zajímá i to, jaké ceny máme připravené pro úspěšné účastníky soutěže. Začnu tím, co už je jisté. Autor soutěžní skladby mi nabídl možnost vystoupení vítěze na koncertě na svém autorském večeru. Koncert se uskuteční v říjnu tohoto roku v kostele sv. Vavřince (koncertní sál Pražského jara). Další ceny (např. generální oprava flétny, účast na flétnových kurzech, notový materiál atd.) jsou v jednání.

Několik slov snad ještě k dalšímu programu XXIV. FD. Bude tam i flétnový recitál. Hostem nebude Ph. Bernold ani jiný renomovaný zahraniční host. Ale chceme dát příležitost našim mladým interpretům. Protože to je ale zatím ještě v jednání, nemohu být konkrétnější. Přislíbenou máme také výstavu fléten (Miyazawa, Yamaha, Sankyo…) a možnost drobných oprav fléten a konzultace s panem P. Kulou (firma Sax and Flute).

Tolik tedy prozatím o chystaném XXIV. FD. Tak jak se bude ustalovat konečná podoba této akce, budeme vám přinášet i další podrobnosti. Až budeme mít jistou konečnou podobu XXIV. FD, zašleme vám ji. A vy se můžete přihlásit na tuto jedinečnou akci pro všechny flétnisty. Už teď se ale zájemci mohou hlásit na 1. flétnovou soutěž ČFA. Přihlášky přijímáme do 30. dubna 2023. Závaznou přihlášku zašlete, prosím, mailem na adresu: MLopuchovsky@seznam.cz nebo na poštovní adresu (viz přihláška v příloze).

Za Představenstvo ČFA Vás srdečně zdraví
M. Lopuchovský, předseda

Zpracovala:
Kamila Cretan, členka Představenstva

*) V demo nahrávce jsou některé takty v 1. a 3. větě odlišné od tištěné verze. Platí tištěná verze!